Търсене

Специалистите съветват: Организирайте безопасността във фермата- част 2

03.04.2020 г.
8209
Поддържайте хората ангажирани 
Включете служителите си, за да сте сигурни, че това, което предлагате, ще работи на практика и няма да доведе до нови опасности. Ангажирането на хората е ключова част от превенцията на нараняванията, част от ежедневната ви програма за работа във ферма.

Говоренето за здравето и безопасността не е необходимо да бъде формално. Това е шанс за хората да споделят своя опит и информация за това, което знаят за текущото състояние на фермата или да предложат проблем, свързан с поддръжката, който се нуждае от внимание. Поставете бяла дъска на място, където хората редовно ходят. Това ще спомогне на персонала да повдига въпроси, свързани със здравето и безопасността, или да направи предложения относно тях. Можете да поставите длъжностните характеристики на всеки служител в близост до работното му място, упоменавайки опасните моменти в работата му.

Обсъждането на дейностите във фермата със служителите от всички нива може да  помогне за подобряване на цялостния мениджмънт на стопанството!

Също така, добра идея е да говорите за всички наскоро случили се инциденти, така че екипът да може да се поучи от опита на другите. Стремете се да насърчите изграждането на открита среда, в която хората да могат да обсъждат неща, които са се объркали и в която персоналът ви да не се страхува да посочи нещо, което представлява риск.
 
Вижте какво вече правите и мерките за контрол, които вече имате. Запитайте се:
 • Мога ли напълно да предотвратя опасността? 
 • Ако не, как мога да контролирам тази опасност, така че да изключим възможността за инциденти?
 
Някои практически стъпки, които можете да предприемете, включват:
 • опитайте по-малко рискован вариант;
 • предотвратете достъпа до опасностите;
 • организирайте работата си, за да намалите излагането на опасност;
 • осигурете защитно облекло на вашите служители и на вас самите;
 • осигурете средства и консумативи за първа помощ;
 • ангажиране и консултиране със служителите.
 
ЗАПОМНЕТЕ: Подобряването на безопасността не е необходимо да струва много.
Например поставянето на огледало в сляп ъгъл, за да се предотвратят злополуки с превозни средства, е предпазна мярка с ниски разходи, като се имат предвид рисковете. Неспазването на обикновените предпазни мерки може да ви струва много повече, ако се случи злополука.
 
 • Когато посочвате задачи, спрете и отделете малко време, за да ги преразгледате:
 • Какво трябва да се направи?
 • Кой го прави и кой трябва да знае за него?
 • Как ще бъде направено?
 • Какви инструменти / превозни средства и т.н. са необходими?
 • Какви са възможните рискове?
 
Разпределете задачите

ЗАПОМНЕТЕ: Една от най-големите опасности във фермата е да си мислите, че  всеки мисли по един и същ начин. Следният похват е добре доказан метод за гарантиране, че всички са на прав път. Също така е чудесно средство за обучение на по-млад или по-малко опитен персонал.
 • Посочете задачата.
 • Помолете човека / хората да помислят върху нея и как биха я изпълнили.
 • Помолете ги да Ви информират за:
 • какъв е необходимият резултат?
 • какви фактори биха взели предвид?
 • как ще изпълнят задачата?
 • Ако имате проблеми с това, което предлагат, помислете кои фактори са пропуснали. Не ги коригирайте, вместо това попитайте дали са отчели тези фактори и ако не са, каква е разликата, която те биха внесли в техния план.
 • След като всички се съгласят със задачата, вече могат да продължат към изпълнението ѝ.
 
Дейностите в селското стопанство могат да представляват риск за здравето и безопасността на вас и вашите служители, както и на всички изпълнители или посетители, които могат да дойдат във вашата ферма. Осигуряването на безопасна среда трябва да бъде част от общата ви политика за управление на стопанството.
 
Вижте първата част на статията Специалистите съветват: Организирайте безопасността във фермата.


© 2020 Село - Selo.BG
 

 • биосигурност
  28.03.2020 г.
  8077
  Специалистите съветват: Организирайте безопасността във фермата!
  Животновъдството е вторият основен отрасъл на селското ни стопанство, където работят около 15% от всички заети в аграрния сектор. Според последните проучвания, честотата на настъпилите професионални...
  Виж повече
 • биосигурност
  18.12.2020 г.
  1967
  Защо биосигурността става ключова за устойчивото развитие на фермите?
  БиоСигурността е система за превенция, съдържаща набор от мерки във фермата, които имат за цел да предпазят стопанството от навлизането и разпространението на патогенни микроорганизми и вредители....
  Виж повече