Меню

Снежина Динева, Напоителни системи: Планираме 30 000 ха увеличение на поливните площи

25.11.2019 г.
28761
Напоителни системи ЕАД планира 30 000 ха увеличение на поливните площи в България след като стартира мярка 4.3 на Програмата за развитие на селските райони, заяви пред Село изпълнителниет директор на дружеството Снежина Динева по време на Националната среща на малинипроизводителите и ягодоплодни в троянското село Чифлик.

Г-жо Динева, кои са основните аспекти, с които запознахте малинопроизводителите по отношение на напояването?
В приетата през 2018 г, и обновена през 2019 г. методика на Напоителни системи, успяхме да запазим устойчива цената на водата за земеделските производители през поливен сезон 2019 и така да станем бенефициенти по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Отговорихме на двата основни принципа на Европейската рамкова директива на водите - за ефективно използване на водния ресурс и принципа за устойчивост на напоителната система. В момента се разработват проектите по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“, която следва да бъде отворена в края на годината или началото на следващата. Надявам се по мярката да рехабилитираме по-голямата част от напоителната инфраструктура на територията на цялата страна. Предвижда се рехабилитация и в района на напоителна система Попово, напоителна система Лозница, където са райони с производство на малини, също напоителна система Виница и навсякъде, където отчитаме голямо желание от земеделските производители за увеличаване на поливните площи. 

Каква площ се очаква да бъде обхваната с планираните мерки за напояване по ПРСР?
В България годните поливни площи са 5 200 000 дка, по последното преброяване от 2000 г. Към настоящия момент от Напоителни системи, който е основният доставчик на вода за напояване в страната,  се напояват близо 290 000 дка, което е по-малко от 5% на тези 5 200 000 дка. Увеличение със сигурност ще има. Ние се стремим към възможно най-голям процент. Минимумът, който залагаме в нашите разчети, е да имаме едни 30 000 ха увеличение на поливните площи, за да отговорим и на критериите по мярка 4.3.

Каква очаквате да бъде цената на поливната вода през 2020 г.?
Цената на поливната вода е от два компонента - цена на доставена вода на поливките и цена на единица площ. Тя е такава, защото се базира на Европейската рамкова директива на водите и на Регламент 1305 на Съвета, за да можем да отговорим на критериите за кандидатстване по ПРСР. Не очаквам да има повишение на цената на водата през поливен сезон 2020, въпреки нарастващите текущи разходи - като ел. енергия, горива и т.н. Успяхме чрез много строга финансова дисциплина в Напоителни системи, да запазим цената устойчива.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

  Върбанов АЗПБ
  28.10.2019 г.
  114078
  Венцислав Върбанов, АЗПБ: Нужна е стратегия за напояването!
  Трябва да се изработи стратегия за напояването в България и да се стартира програма за подобряване на инфраструктурата на напояването с нови инвестиции. Това заяви пред Bloomberg TV Bulgaria Венцислав...
  Виж повече
  Напояване
  23.10.2019 г.
  116556
  Селското стопанство влиза в приетата от Министерски съвет Стратегия за климата
  Селското стопанство и горите влизат в приетата от Министерски съвет Национална стратегия за адаптация към изменението на климата (АИК) и Планът за действие към нея. Стратегията е част от рамковата...
  Виж повече
  контрол на храните
  16.10.2019 г.
  120441
  Национална стратегия и два нови закона ще подобряват контрола на храните
  Национална стратегия и два нови закона ще подобрят контрола върху храните у нас. Това обяви днес на Годишна национална конференция, посветена на „Достъпа до добра храна“ в София зам.-министърът на...
  Виж повече
  НАЗ
  30.09.2019 г.
  64546
  К. Костадинов, НАЗ: Изпращаме динамична и тежка стопанска година! (ИНТЕРВЮ)
  Динамична и тежка стопанска година изпращат зърнопроизводителите, заяви в интервю за Село Костадин Костадинов , председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ). Подробности за...
  Виж повече