Търсене

Селското стопанство произведе крайна продукция за 8 318 млн.лв през 2019 г.

19.12.2019 г.
653
Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени* от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г. възлиза на 8 318.0 млн. лв.. Това е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година, като намалението се дължи на спад в обемите с 1.9%, съобщава Националният статистически институт. Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 708.7 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2018 г. с 1.1%. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 0.8%, и спад в цените - с 0.3%. Продукцията, произведена от животновъдството, достига 1 917.8 млн. лв. и също отбелязва спад с 3.6% спрямо 2018 година. Намалението се дължи на спад в обемите с 5.6%. Стойността на вложените в селското стопанство през 2019 г. средства за текущо потребление достига 4 577.4 млн. лв., което е с 4.5%...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете