Меню

Селското стопанство произведе крайна продукция за 8 318 млн.лв през 2019 г.

19.12.2019 г.
7333
Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени* от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г. възлиза на 8 318.0 млн. лв.. Това е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година, като намалението се дължи на спад в обемите с 1.9%, съобщава Националният статистически институт.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 708.7 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2018 г. с 1.1%. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 0.8%, и спад в цените - с 0.3%. Продукцията, произведена от животновъдството, достига 1 917.8 млн. лв. и също отбелязва спад с 3.6% спрямо 2018 година. Намалението се дължи на спад в обемите с 5.6%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2019 г. средства за текущо потребление достига 4 577.4 млн. лв., което е с 4.5% по-малко от предходната година и е в резултат на намаление в обемите с 6.2%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2019 г., достига 3 740.6 млн. лв. и е с 2.1% по-висока от 2018 година. Нарастването е в резултат на увеличение на обемите - с 3.8%, което компенсира понижението в цените - с 1.6%.

Смесеният индекс** на нетния доход по факторни разходи намалява с 1.9%, а на нетният опериращ излишък/смесен доход - с 3.2%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2018 година. Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2019 г. намалява спрямо 2018 г. с 8.8%.

*Базисните цени включват субсидиите по продукти и не включват данъците по продукти.
**Смесеният индекс на дохода в селското стопанство се изчислява като номиналната стойност на показателя за 2019 г. се отнесе към номиналната му стойност през 2018 година.


© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

НСИ - ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА (ПЪРВА ОЦЕНКА) 4 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  ХВП
  06.12.2019 г.
  4628
  Износът на български храни през 2018 г. достига 4,3 млрд. лева
  Износът на български храни през 2018 г. е нараснал с 5 % и е на стойност 4,3 млрд. лв. За полугодието на 2019 г. ръстът спрямо същия период за предходната година е близо 3 %. Това каза заместник-министърът...
  Виж повече
  производство на слънчоглед
  27.02.2019 г.
  6810
  България остава в ТОП 5 по производство на слънчоглед, но губи от липса на добавена стойност
  България запазва силните си позиции в производството на слънчоглед, като се нарежда на 4-о място сред страните от ЕС с произведени 21,5% от общата продукция на слънчоглед. Основната експортна дестинация...
  Виж повече