Меню

Селекцията и правилните сортове хмел определят качеството на българската бира

Научни изследвания и анализи върху ксантохумола (вещество, съдържащо се в хмела - бел.ред.) в бирата в България и в редица други страни очертават интересни перспективи за бъдещето развитие на пивото като натурална напитка. От Съюза на пивоварите в България (СПБ) съобщиха, че за първи път екип от български учени е провел проучване за съдържанието на ксантохумол на произвеждани в страната бири. 

Изследването показва, че съдържанието на ксантохумол в българското пиво като усреднена стойност е 44 мкграм/литър пиво. Резултатите са много близки до стойностите, получени при сходни изследвания в Чехия и други европейски страни, съобщиха от СПБ. Ръководител на българското изследване е д-р Сергей Иванов.

8 популярни български марки пиво
В българското проучване за ксантохумола са използвани 8 популярни български марки пиво, закупени директно от търговската мрежа. Съдържанието на ксантохумола е измерено чрез течна хромотография с MS/MS (мас-спектроскопия) детекция. Допълнително са идентифицирани и измерени още 3 негови производни метаболита - изоксантохумол, 6- и 8- пренилнарингенин (Prenylnaringenin).
 
Резултатите за количеството на ксантохумола в различните марки бира у нас силно варират от 4 до 200 мкграм ксантохумол/литър пиво, като при 50% от пробите съдържанието на ксантохумол се движи в границите от 21 до 45 мкграм/литър.
 
Според д-р Сергей Иванов:

„Интересно е високото сумарно съдържание на ксантохумола и неговите 3 метаболита, което е средно 262 мкграм/литър. Причината е, че в пивото под действието на микроорганизмите се натрупват основно съединения, произхождащи от ксантохумола. Изключително голяма разлика се наблюдава между отделните марки бира, понякога до 40 пъти. Този факт показва, че резултатите за нивата на ксантохумола и неговите метаболити варират според вида хмел и използвания технологичен режим, с който е произведено пивото.“ 


Получените данни от българското изследване за съдържанието на ксантохумол в бирата са сравнени с аналогични, проведени в други европейски държави. Резултатите са близки, включително установените значителни вариации между отделните търговски марки. Така например измерените в Чехия данни за 8 популярни местни марки бира показват, че усреднената стойност на ксантохумола е 44 мкграм/литър пиво, като заедно с трите допълнително изследвани метаболита полученото сумарно количество е аналогично на българските резултати. При 50% от пробите в Чехия съдържанието на ксантохумол е в диапазона 16 – 34 мкграм/литър пиво. 

Явно налице е възможност чрез селекция и подбор на правилни сортове хмел, оптимизирани технологии за неговата преработка и влагане в пивото да се повиши съдържанието на ксантохумол и производните му в крайния продукт. Имайки предвид многобройните полезни биологични активности на тези съединения, това би довело до здравни ползи за консуматорите на пенливата напитка.

Ксантохумолът - полезни свойства
В хмела ксантохумолът присъства в изключително високи концентрации – в зависимост от сорта от 0.1 до 1% от свежото тегло. По света той се използва почти единствено за производство на бира и така това растение се явява основния достъпен за човека източник на ксантохумол. Принадлежи към семейството на флавоноидите - растителни метаболити със силно антиоксидантно действие. Експертите посочват, че в пивото се откриват над 100 съединения, произхождащи от хмела, включително ксантохумол и много полифеноли. През последните години редица изследвания в Чехия, Германия, САЩ, Китай и др. страни показват, че ксантохумолът притежава уникални биологични характеристики. Той е инхибитор на хроничните възпалителни процеси, водещи до активация на карциногенезата. „Ксантохумолът има профилактично действие, активира обезвреждането на токсини и проявява директна антивирусна, антибактериална и антиоксидантна активност. Подпомага превенцията на затлъстяването и диабета, намалява натрупването на мазнини и поемането на вода от мастните клетки.“, коментира д-р Сергей Иванов при представянето на изследването на Х-та конференция на Българското дружество по хранене и диететика.


Българската бира в цифри
По данни на Съюза на пивоварите в България 5.5 милиона хектолитра бира са продадени в страната през миналата година, а оборотът на пивоварните предприятия е близо 480 милиона лева. През 2018 г. производството на бира у нас е 5,1 млн. хектолитра, като за същия период на пазара са позиционирани 35 нови продуктови предложения, произведени в България. Вносната бира е 308 хиляди хектолитра, а износът, който е 187 хиляди хектолитра е с 44% ръст.

За 2018 г. консумацията на бира на глава от населението у нас е 75 литра. Твърдо се запазва и тенденцията за увеличаване дела на продажбите в кенове и намаляване на дела на пластмасовите бутилки. Продажбите на бира на „студения пазар” (хотели, ресторанти, кафенета) вече 10 години продължават да са в стагнация и в сравнение с реализацията през „топлия пазар” (магазинната мрежа) за 2018 г. са в съотношение 20% към 80%.
 
Финансовите отчети на членовете на СПБ за 2018 г. показват, че внесените от тях към фиска акцизи и ДДС са почти 130 милиона лева. Капиталовите инвестиции на пивоварните компании през миналата година са 46 млн. лева, а за първите 6 месеца на тази година вложенията в дълготрайни материални активи вече надхвърлят 21 милиона лева.

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната „Болярка - ВТ” АД, „Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД, „Ломско пиво” АД, „Доровски инвест“ ЕООД и техните доставчици на суровини, материали и оборудване. Членуващите в СПБ бирени компании общо произвеждат 98% от пивото в страната.

По темата работиха: София Белчева ; Борислав Борисов
© 2019 Село - Selo.bg