Меню

Сеитбата на маслодайна рапица изостава значително през тази есен

19.09.2019 г.
17097
Сеитбата на маслодайна рапица изостава значително през тази година. По оперативни данни на Министерството на земеделието, храните и горите към 12 август са засети  123 131 дка със зимна маслодайна рапица. В сравнение с отчетените по същото време на 2018 г., засетите площи с маслодайна рапица изостават с 65,3%. Сеитбата на пшеница и ечемик през настоящата година стартира на по-ранен етап спрямо предходната година. Засети са  2 570 дка с пшеница и 1 100 дка с ечемик.

По данни агростатистиката към 12 август е извършена предсеитбена подготовка на 2 501 507 дка и дълбока оран на 1 091 211 дка - съответно с 14,4% и 18% по-малко спрямо същия период на 2018 г. 

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  агро прогноза Септември 2019
  30.08.2019 г.
  1932
  Каква е агропрогнозата за времето през Септември?
  В началото на септември агрометеорологичните условия ще се определят от сухо, топло, а на много места в полските райони - и от горещо време, което ще ускори протичането на последните фази от развитието на...
  Виж повече
  През 2019 се очаква пореден спад в производството на рапица
  27.12.2018 г.
  2134
  През 2019 се очаква пореден спад в производството на рапица
  През 2019-а година се очаква да продължи тенденцията за спад в производството на маслодайна рапица в България. Справка на Село показва, че през изминалата година регистрираният спад е в размер на 3,3%...
  Виж повече