Търсене

Сателити вече анализират реколтата и площите във всяко землище

11.08.2020 г.
8692
Милиони хора по света се сблъскват с глад всеки ден и за съжаление се очаква пандемията COVID-19 да влоши още повече проблема с продоволствената сигурност. Сателитите помагат за облекчаване на ситуацията, като предоставят важна информация за наблюдение на растежа на културите и жътвата на всички видове зърнени храни.

Неотдавнашен доклад на Световната програма за храните прогнозира, че пандемията COVID-19 може да изтласка нови над 130 милиона души в хроничен глад до края на 2020 г. Пандемията предизвика множество проблеми и несигурност по веригата на предлагане и доставки на храни, като ръчен труд, транспорт, трансгранична търговия и наличието на продукция.

Важно е да се разбере как пандемията нарушава производствените пропцеси свързани с растежа и реколтата на основни култури, както и веригата на доставките на храни, които могат да бъдат повлияни от различни фактори като недостиг на торове, липса на работна ръка и проблеми, свързани с националните износни политики. Тези ограничения създават несигурност на хранителните пазари и следователно наличието на храна в бъдеще е добре да бъде под мониторинг и своевременни анализи.

Сателитните инструменти за мониторинг са полезни, тъй като те могат да предоставят информация за сеитбата и прибиране на реколтата за ключови хранителни и селскостопански стоки.

НАСА, Еевропейската космическа агенция и Японската агенция за космически проучвания (JAXA) разработиха наскоро система за мониторинг на въздействието на COVID-19 по целия свят - включително селскостопанското производство.

Сателитите позволяват да се наблюдава къде какви площи са засяти, къде са ожънати, къде е извършена почвообработка - и изобщо дават цялостна картина на земеделието във всяка държава по света.

Националните разплащателни агенции са отговорни за прилагането на Европейската обща селскостопанска политика, която изисква културите да бъдат наблюдавани на национално ниво. В сътрудничество с Европейската комисия, ESA разработи системата за обработка Sen4CAP, която беше използвана за мониторинг на реколтата в национален мащаб.Сателитните наблюдения вече ще са допълнителен инструмент за мониторинг на база европейско ниво, както и може да се използват за анализи спрямо конкуренция и тенденции на пазарите на храни и особено зърнени култури в световен мащаб.

Сателитните наблюдения тепърва ще изпращат данни, не само за обработваемите площи, но и за хода на развитието на реколтата, вкл. ще показват данни за засушаване, наводнения, измръзвания, градушки и т.н.

© 2020 Село