Меню

Растителната защита с биопрепарати може да е по-рентабилна от конвенционалната  

26.09.2019 г.
48485
Бъдещето в растителната защита е в прилагането на биоагенти, което може да се окаже и по-рентабилна инвестиция за земеделските стопани. Това стана ясно по време на заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, проведено в русенското село Бръшлен. В рамките на форума д-р Татяна Трифонова – агроном към Съюза на Дунавските овощари представи  темата за приложението на биологичната растителна защита върху овощни култури.

Агрономът обърна внимание върху численото превъзходство на предимства пред недостатъците от провеждането на биологичен контрол. Акцент в презентацията ѝ беше поставен върху провежданата от овощарите сезонна колонизация на биоагенти. Чрез тази технология се поддържат естествена висока плододавност и качество на продукта. 

Чрез сравнителен анализ на разходите, влагани при използвания технологичен метод за третиране на крушови градини в региона, стана ясно, че биопроизводство на овощни култури е по-рентабилно на едногодишна база в сравнение с конвенционалното производство. Предстои тестване за по-продължителен период от време на прилагания метод, за да се докажат ползите и да се популяризира подхода сред други потенциално заинтересовани стопани.

Срещата в Русе продължи с практическо посещение на кайсиевата градина на Ивайло Василев. Участниците имаха възможност да наблюдават машинно подрязване на част от дръвчетата. Форумът даде гласност на някои проблеми в бранша, в т.ч. необходимостта от набиране на кадри, съобщават от Областна администрация Русе.© 2019 Агро Клуб - Selo.bg