Меню

Разминаването в броя на декларираните животни във ВетИС е от 50 до 70%

23.06.2021 г.
16729
Заместник-министъра на земеделието Крум Неделков заяви пред журналисти, че проверки показват фрапиращи неща, сред които разминаване в броя на декларираните животни в рамките на 50% до 70% в някои от стадата. По думите му ще се направи анализ каква е причината за това.  Дали регистрираният ветеринарен лекар, който вкарва данните в системата ВетИС съответния брой животни е направил грешка или фермерът завишава изкуствено броя на животните си?
“Може и да е техническа грешка. Всичко е въпрос на анализ”, каза Неделков и допълни:

"Още от създаването си интегрираната информационна система - ВетИС е единна, непрекъснато обновяващ се продукт, чиято цел е да поддържа актуална база данни на фермите и на животните в тях. И същевременно да гарантира точността на информацията.

През 2019 г. беше извършена трикратна служебна инвентаризация на животновъдните обекти и животните, които са регистрирани в тях, именно с тази цел - да бъде актуална информацията. 

Освен това при назначена проверка и разминаване в бройката животни, които са във фермата и тези регистрирани във ВетИС, веднага след като приключи проверката в информацията, системата се актуализира. 

Но, при всички положения, за да бъде актуална информацията във ВетИС, въвлича както усилията на стопаните, така и на регистрираните ветеринарни лекари.

В действителност, системата ВетИС поддържа няколко важни събития. Това са: раждане, смърт, идентификация, лечебни, профилактични мероприятия, както и придвижване на животните. 

От една страна задължително трябва фермерите своевременно да подават тази информация, и от друга страна, регистрираните ветеринарни лекари също своевременно да я въвеждат, за да може, колкото е възможно повече това разминаване да се доведе до минимум.