Меню

Радостина Жекова: НАЗ официално иска обявяване на Бедствие суша. Започваме Стратегия за напояване

25.09.2020 г.
9061
Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) прие решение да поиска официално обявяване на Бедствено положение суша в най-засегнатите региони. Решението беше взето на извънреден Управителен съвет на НАЗ по повод климатичните особености тази година и ситуацията, в която се намира Добруджа и цяла източна България, съобщи за Село Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Решението ще бъде входирано във вторник в Министерството на земеделието, храните и горите.

В Министерството вече имат справка за най-засегнатите райони чрез Областните дирекции Земеделие. От НАЗ са подготвили и конкретни предложения за мерки, които биха помогнали на най-засегнатите земеделци, разказа Радостина Жекова.

В случай, че се обяви Бедствено положение суша, какви мерки могат да се предприемат в подкрепа на сектора?
Подобна суша не е прецедент за Добруджа. От опита, който имаме през 2007 г., защото тогава в Добруджа пак преживяхме такава суша, и беше обявено бедствено положение, след заповед на кмета на Община Добричка (Добрич-селска), земеделският министър Нихат Кабил издаде заповед да бъдат подпомогнати засегнатите стопани. Тази година се движим на обратно - първо МЗХГ одобри финансова помощ от 16 лв./дка за колегите, които имат 100% пропаднали площи с пшеница, без да има обявено бедствено положение. В този смисъл ние нямаме очаквания за финансов ресурс, който трябва да дойде при нас в момента.

На практика какви мерки предлагате да се приложат от страна на държавата?
На първо място предлагаме държавата да помисли за разсрочване на преотстъпения данък за 2019 г., който ние тази година трябва да реинвестираме в стопанствата си - а именно - да бъде реинвестиран 2021 г.

Предлагаме изплащането на субсидиите на земеделците в засегнатите райони да бъде изтеглено малко по-рано, защото на практика ние ги получаваме на 22-ри декември. Дали това е възможно, зависи от Техническия инспекторат и проверките, които се правят по места - дали ще бъдат приключени…

Отново подчертавам - не желаем допълнително финансово подпомагане. Искаме помощ в посока финансовият ресурс, който имаме натрупан през годините назад, да бъде оползотворен по начин, който да ни позволи да си платим рентите, задълженията, които имаме към арендодатели и да бъдат погасени задълженията ни към доставчиците. Това е доста голямо перо, а ние влизаме в следващата стопанска година и на практика започваме да трупаме наново разходи, които от някъде трябва да покрием. А в момента голяма част от колегите са затруднение да направят това. 
Обявяването на Бедствено положение суша ще ни предпази и от съдебни дела.

Какви съдебни дела?
През 2007 г. имахме такива случаи. Държавата, в лицето на Националната агенция по приходите (НАП) заведоха дела за ДДС, което вече е възстановено. Разликата, която се получава, когато продаваме под себестойност, а сме ползвали ДДС-то на консумативите, които използваме (горива, препарати и торове), на практика става изискуемо от държавата. Чрез обявяване на извънредно положение, това ще се избегне.

Създадохме и работна група за разработване на стратегия за напояване и хидромелиорации. Защото в България такава липсва.

Програмните периоди на ОСП не позволяват такова финансиране. Включително, в момента ние не можем да ползваме за преотстъпен данък и инвестиции в напояване. А това също е проблем.

Предлагаме работещи и изпълними решения. Въпросът е и държавата, и ние да гледаме в една посока, защото тази година сушата е в Добруджа, Бургас, Карнобат и Сливен. Догодина ще е някой друг район. Време е да се направи стратегия, която да е работеща.

В този смисъл, какъв ще е съставът на работната група за разработване на стратегия за напояване и хидромелиорации?
В момента работната група е само в рамките на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), докато самите ние се подготвим. Когато вече имаме дългосрочен план за действие, ще поканим и Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на околната среда и водите в обща работна група. Смятам, че в тази група могат да се включат доста заинтересовани страни, включително овощари, зеленчукопроизводители, животновъди. Проблемът със сушата сериозно засяга цялото земеделие на България, не говорим само за зърнопроизводството. Добре е всички предложения да се сложат на масата и да видим по кои от тях може да се работи. Доста амбициозна инициатива е това, но трябва да се работи в тази посока….

Интервю на София Белчева, © 2020 Село - Selo.BG