Търсене

Пшеницата заема над 60% от площите със зърнени култури в България

01.07.2020 г.
9411
През 2019 година са реколтирани 99.7% от засетите площи със зърнени и 99.7% от площите с маслодайни култури, става ясно от обобщените данни на агростатистиката за миналата година. Относителният дял на реколтираните площи с  пшеница (1 198 682 ха) е 62% от общо реколтираните площи със зърнени култури, а на слънчоглед (151 174 ха) – 84% от площите с маслодайни култури. Относителният дял на площите с царевица се е увеличил за поредна години и е надминал 29% от площите със зърнено-житни култури.

В Североизточния район са съсредоточени над 23% от реколтираните площи с  пшеница, 19% от рапицата и 22% от площите със слънчоглед. В Северозападния район се реколтират най-много площи с царевица – 37% и слънчоглед – 26%.

Средните добиви през 2019 година при пшеницата, ечемика и рапицата се увеличават, докато за царевицата и слънчогледа намаляват в сравнение с 2018 година. Производството на зърнено-житни култури се увеличава с 10% през 2019 година, а на маслодайни намалява с 2% спрямо 2018 година.

Запазва се тенденцията най-много площи да са наторени с азотни торове. Ограничено е използването на фосфорни и калиеви торове, като се повишава използването на комбинирани минерални торове. При третиранията с пестициди най-често се прилагат хербициди.

Относителният дял на площите с полски култури, засети с окачествени семена – реколта' 2019, е 45% при обикновената пшеница, 12% при твърдата пшеница, 44% при ечемика и 25% при площите с тритикале, сочи още агростатистиката.

Подробностите можете да видите в приложения файл под публикацията.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Добиви от полски култури – реколта‘2019 - Агростатистика , МЗХГ 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • земеделие новини
  21.01.2020 г.
  14321
  Никой не казва колко от 6-те милиона тона зърно е хлебно и колко фуражно (ВИДЕО)
  Костадин Костадинов, председател на НАЗ : Най-важното за една страна, политиката на една страна, са търговските политики. Колкото и кофти да го кажем, това са търговските политики и политиката на страната...
  Виж повече
 • НАЗ
  30.09.2019 г.
  64289
  К. Костадинов, НАЗ: Изпращаме динамична и тежка стопанска година! (ИНТЕРВЮ)
  Динамична и тежка стопанска година изпращат зърнопроизводителите, заяви в интервю за Село Костадин Костадинов , председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ). Подробности за...
  Виж повече
 • реколта зърно 2019
  05.08.2019 г.
  3319
  Людмил Работов: Ожънахме по-малко, но по-качествена пшеница
  Качеството на пшеницата през тази година е много по-добро от миналогодишната реколта, отчете Земеделското министерство по време на Консултативния съвет по зърното днес. Оценката на пшеницата от...
  Виж повече