Меню

Проф. Паскал Желязков: Има сериозен недостиг на ветеринарни лекари в БАБХ (ИНТЕРВЮ)

04.11.2019 г.
106777
Българската агенция по безопасност на храните изпитва сериозен недостиг на  инспектори по здравеопазване на животните (официални ветеринарни лекари) и е необходимо да се укрепи БАБХ в тази посока. Това каза в блиц-интервю за Село проф. Паскал Желязков, изпълнителен директор на Агенцията по храните.

Проф. Желязков, как напредва работата по промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност?
Провеждат се поредица от срещи с областните колегии на регистрираните ветеринарни лекари, които работят със селскостопански животни. Те са във връзка с въвеждането на промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД), Наредба 44 и препоръката която даде земеделският министър Десислава Танева - да не остане ферма без ветеринарен надзор. Системата има нужда от подобрение в посока на това във всеки район да има ветеринарен лекар. Регистрираните лекари ще получат някои нови отговорности. В тази връзка са разговорите, които водим - да защитим както интересите на държавата, така и тези на частните ветеринарни лекари.

Има много населени места, в близост до които няма ветеринарен лекар. Какви решения ще търсите за тях?
Разпоредихме на директорите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) да направят предложения, като вземат предвид някои фактори - броя на общините, населените места, броя на животните по населени места… Целта е ветеринарните лекари, които работят, да имат интерес да ги обслужват.
Другият важен въпрос е да се укрепи системата на БАБХ, тъй като в момента работещите инспектори по здравеопазването на животните (официалните ветеринарни лекари) на териториите на общините, са крайно недостатъчно. Има по две - три общини с по един официален ветеринарен лекар, а неговите отговорности са много големи. А и преди две години се въведоха изисквания БАБХ да се включи сериозно в дейността по кръстосаното съответствие при проверките на ДФЗ-РА. Много колеги са ангажирани и с това, и на нас не ни достига ресурс.

Ще търсите нови ветеринарни лекари за БАБХ, така ли?
Необходими са нови лекари. Опасенията ни обаче са свързани с това, че младите ветеринарни лекари, които завършват в България, нямат желание да постъпят на работа в държавната администрация, тъй като отговорностите са много големи, необходимо е владеене на чужд език, а заплащането не е конкурентно на частния сектор. Лекарите предпочитат частния бизнес, защото на определени места доходите са много по-големи. Регистрираните ветеринарни лекари получават по около 1000 лв. и всяка година Държавата им дава между 15 и 18 хил. лв. за изпълнението на дейностите по Държавната профилактична програма (ДПП). За сравнение, средната заплата в БАБХ е 1050 лв. 


Интервю на София Белчева, © 2019 Село - Selo.BG
 

  прасета
  17.10.2019 г.
  117454
  Въвеждат нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти
  Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Тя е публикувана на сайта на...
  Виж повече
  пасища
  17.10.2019 г.
  122133
  Въвеждат нови изисквания към пасищата с промени в Наредба 44
  С промени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се въвеждат нови ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти - пасища. Това...
  Виж повече