Меню

Производството на зърно и маслодайни култури в ЕС ще достигне 320 млн. тона през 2030 г.

10.12.2019 г.
5266
Производството на зърнени и маслодайни култури в Европейския съюз ще достигне 320 милиона тона през 2030 г. (в сравнение с 312 милиона тона за 2019 г.). Това прогнозира доклад на Еврокомисията, посветен на развитието на селското стопанство в Съюза за периода 2019-2030 г.

Очаква се износът да се увеличи умерено поради засилената конкуренция на глобално ниво, като нараства производството в Черноморския регион.

По отношение на протеиновите култури се очаква силен растеж в производството на ЕС, достигащ 6,3 милиона тона през 2030 г. (в сравнение с 3,9 милиона тона през 2019 г.). Този растеж ще бъде обусловен от силното търсене на растителни протеинови култури и продукти, както за фуражни цели, така и за консумация от човека.

Прогнозите са, че земеделската площ, заета с маслодайни култури, ще намалее леко, въпреки че се предвижда значителен растеж на площите със соя. Очаква се производството на рапица да продължи да намалява въпреки трайното търсене и важността на културата за сеитбооборотите. Като цяло производството на маслодайни семена трябва да остане стабилно през прогнозния период, като достигне 32 милиона тона до 2030 г., става ясно от доклада на Еврокомисията.

Общата земеделска земя се очаква да намалее в ЕС през прогнозния период, за да достигне 178,3 милиона ха през 2030 г. За разлика от тях, земята, използвана за протеинови, фуражни и маслодайни култури, се очаква да се увеличи съответно с 46%, 2% и 1% спрямо 2020 г.

София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg