Търсене

Производители на плодове предлагат нови екo практики за ОСП след 2020 г

09.12.2019 г.
641
Изграждането на защитни пояси около овощните насаждения с цел предотвратяване от ветрова ерозия да се подпомага като екологична практика в новата Обща селскостопанска политика. Това е едно от предложенията за екологични и добри земеделски практики в трайни насаждения, направено от група браншови организации плодове и ягодоплодни по време на Кръгла маса за обсъждане на добрите практики свързани с опазване на околната среда и смекчаване измененията на климата.  Производителите на плодове предлагат мерки, свързани с опазване на околната среда, предотвратяване на почвена, водна и ветрова ерозия, повишаване на почвеното плодородие увеличаване на хумуса и подобряване на условията за развитие на азотфиксиращи бактерии чрез регулиране на Ph, бобови култури седерати и влагозадържащи мероприятия и аерация на повърхностния почвен хоризонт....

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете