Меню

Производители на плодове и зеленчуци негодуват, че са извън обхвата на мярка 4.1 за 2020 г.

26.11.2019 г.
24819
Производители на плодове и зеленчуци негодуват, че са останали извън обхвата на мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) за предстоящото ѝ отваряне през 2020 г.  Николай Колев, председател на Съюза на Дунавските овощари: “Ние присъствахме на предварителната работна група, заявихме ясно желание за включване и на секторите плодове и зеленчуци в този извънреден прием на мярка 4,1. За съжаление на Комитета по наблюдение не сме участници с право на глас и там се е взело решение той да бъде отворен само за животновъдство. При положение, че се готви нова мярка 5 отново само за животновъдството ни поставя в една изолирана ситуация”.

Инициирана е среща с министър Десислава Танева, на която предстои да се обсъдят възможностите за включване на секторите плодове и зеленчуци  в предстоящия прием на проекти по мярката за инвестиции в стопанствата. 
Село припомня, че на провелото се преди две седмици заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020г. Управляващият орган представи на заинтересованите страни предложение за изменение на Програмата с възможност за преразпределние на средства и прехвърляне на средства от нестартирали мерки.

През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020

По време на заседанието стана ясно, че през 2020 г. ще стартира приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро. С преразпределението на средствата се предвижда  през пролетта на 2020 г. стартиране на прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, насочен към животновъдни стопанства.

София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

  Николай Колев
  22.11.2019 г.
  39322
  Н.Колев: Рекламите на български плодове и зеленчуци във веригите са параван на масовия внос (ВИДЕО)
  Големите търговски вериги напоследък не предпочитат българска стока. Въпреки масовите медийни кампании, въпреки рекламите, че стоката във веригите е българска, това е само един параван, зад който стои...
  Виж повече
  Димитричка Търпанова
  22.11.2019 г.
  40076
  Димитричка Търпанова: Трябват драстични мерки за защита на българските плодове и зеленчуци! (ВИДЕО)
  Трябва да се вземат много по-драстични мерки в новата Обща селскостопанска политика за защита на българските производители на плодове и зеленчуци, спрямо нерегламентирания внос от трети страни. Като цяло...
  Виж повече
  мзхг
  11.11.2019 г.
  80622
  През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020
  През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро . Това стана ясно по време на заседание на Комитета за...
  Виж повече