Меню

Агро политика: Продължава огромния внос от Турция, Гърция, Сърбия и Македония (ВИДЕО)

13.01.2020 г.
8891
Трудна 2019-та година изпращат производителите на зеленчуци от югоизточна България. Реколтата при различните сортове пипер беше по-добра, но пък изкупните цени останаха далече под очакванията на стопаните.

Според данните на производителите общата продукция на пипер в страната достигна 50000 тона. Крайно недостатъчно количество за нуждите на българския пазар. Натискът на вносна продукция от Балканските страни остава трайна тенденция. 

Георги Василев: За производители, цената колкото и да е висока, никога не е добра. Но цената, разбира се, след като производството беше по-голямо от миналата година , съответно и цената беше по-ниска. Но достатъчно висока, за да позволи на пиперопроизводителите да засадят и следващата година. Като когато ми зададат въпроса за цената на пипера, аз веднага отговарям, че трябва точно да ме питат, защото първо има много различни видове пипер, много различни сортове пипер, различни цветове, различни качества, с опаковка, без опаковка, с ДДС, без ДДС и тъй нататък, и тъй нататък. Така че цената беше достатъчно добра, която съответстваше на предлагането. А предлагането, като цяло, за да задоволи нуждите, беше никакво и огромния внос от Турция, Гърция, Сърбия, Македония продължи. По-лошото е, че продължи вече вноса не само на суровини, вече дори и на готови продукти. Това е една камбанка, която е много опасна тенденция.

Липсата на работна ръка се усеща особено осезателно и при производството на зеленчуци в региона. Производителите от селата имат все по-рядко присъствие на кооперативните пазари в Ямболско. С отглеждане на зеленчуци по правило се занимават по-възрастните, но и те са разколебани заради лошите финансови резултати. 

Тодорка Танева: Трябва да е гледана. Трябва навреме да е полята, трябва навреме да е окопано, трябва навреме да е обрано. Грижите са от-до. От разсада, докато дойде до тука. Всичкото е скъпо. Всичкото е скъпо. Като почнеш от семената, та обработката, та разни други там, което трябва да се направи. И толкоз. Аз не мога да преценя кое проваля пазара, въпросът е, че ние нямаме производство, защото нямаме печалба. Аз съм на 81 година и съм дошла тука след много други работи, та вече…

Интервюиращ: Ще продължите ли да се занимавате? Има ли кой да помага?
Тодорка Танева: Не! Не! Категорично не!

Ваня Маринова: Пиперът беше безупречен, годината явно е била за пипер. Домати - не. Почти никой нямаше домат. Повечето беше внос домат. 

Интервюиращ: А защо все по-малко хора се занимават със зеленчукопроизводство?
Ваня Маринова: Ами явно, че и субсидиите са малко. Всичко е скъпо. Като не стане и като си хвърлиш парите предварително и като климата е лош, и всичко е скъпо в производството - как да има? Затуй се отказват хората. Идва по-евтина стока и вече гръцко продаваме. Гръцко, сръбско, македонски, алабански - те са по-евтините. Държавата ги подпомага явно. Това е.

По-сериозни ангажименти от страна на държавата към стопаните и кардинални решения на проблема с недостига на работна ръка. Това са неотложните мерки, които очакват производителите на зеленчуци от Ямболския край.