Меню

Проблемите с работната ръка и обезлюдяването на селата ще обсъдят АЗПБ с еврокомисаря по земеделие

21.05.2024 г.
777
Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще се срещне с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще бъде фокусирана върху обсъждане на актуалните предизвикателства и бъдещи насоки за развитие на селското стопанство в България и Европейския съюз. Представители на АЗПБ на срещата ще бъдат Венцислав Върбанов, председател на асоциацията, и Живко Живков, изпълнителен директор на АЗПБ.

Основни теми за обсъждане
1. Икономическите последици от войната в Украйна
Сред основните теми ще бъде обсъждането на икономическите последици от военната операция в Украйна, включително увеличени производствени разходи, неконтролиран внос и ниски продажни цени.

"Ще поставим акцент върху въпроса за налагането на квоти на украинския внос, базирани на експорта от Украйна към ЕС преди войната," заяви Венцислав Върбанов.


2. Изменението на климата и Зелената сделка
Ще бъдат разгледани и въпросите, свързани с изменението на климата и неадекватността на Зелената сделка, включително непосилните екологични изисквания към селското стопанство.

3. Административна тежест и запазване на работната ръка в селските райони
Високата степен на административна тежест за фермерите както на национално, така и на европейско ниво, както и липсата на адекватна политика за запазване на работната ръка в селските райони и тяхното обезлюдяване, също ще бъдат част от дневния ред.

4. Външната конвергенция и изравняване на субсидиите по СЕПП

"Друга важна тема, която винаги повдигаме по време на такива срещи, е външната конвергенция или т.нар. изравняване на директни плащания," допълни Върбанов.


Бъдещи насоки за Общата селскостопанска политика (ОСП)
АЗПБ ще настоява за яснота относно бъдещето на Общата селскостопанска политика – дали да продължи да бъде гарант за продоволствена сигурност или да насърчава бутиково екологосъобразно земеделие. Независимо от избора, земеделието трябва да бъде адекватно финансирано, като тенденцията за намаляващия бюджет за ОСП трябва да се прекрати.


АЗПБ ще предложи създаването на цялостна законодателна рамка за справяне с кризи, която да се задейства автоматично в подобни случаи. Върбанов ще акцентира и върху необходимостта от преразглеждане на последните изменения на ОСП, за да се улесни подпомагането на фермерите.

От 2016 до 2020 г. земеделските производители в България са намалели с почти 30 000, което изисква спешни мерки за подпомагане на младите фермери и даване на по-голяма свобода на държавите-членки за взимане на национални решения“, сподели Върбанов.


Срещата с европейския комисар Януш Войчеховски е част от редовните усилия на АЗПБ за диалог с всички политически сили, които ще излъчат свои кандидати за евродепутати, за да се осигури по-добро бъдеще за земеделието в България.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете