Търсене

Проблемите с пшеницата са главно заради агротехнически грешки

Проблемите с пшеницата в Добруджа са главно заради агротехнически грешки, които са усилили ефекта от сушата и малкото валежи. Репортер на Село, вчера направи обход в целият район от Велико Търново до Варна, като проблеми с реколтата от пшеница има в блокове в община Полски Тръмбеш, общ.Търговище, общ.Антоново, общ.Исперих, както и значителни площи в общ.Нови Пазар и близките райони на Варна.

Често до пожълтелите площи с пшеница обаче, има съвсем нормални блокове със същата култура, при които няма поражения. 

При оглед на площи с пшеница между Шумен и Дулово се показа недвусмислено, че голяма част от пропадането на посевите се дължи основно на грешки на стопаните: торене - късно торене и продължително гладуване на растенията, силно преобладаване на амониевия азот в условия на засушаване, химичен стрес в условията на суша и ниски температури.

Основната грешка е късното торене и най-вече преобладаването на амониевия азот, който в условията на суша е токсичен за растенията и отнема захарния им резерв - основния антифриз при ниски температури.

След последните дъждове пшениците се съвземат от сушата и постепенно уравновесяват физиологията си. През този период е крайно вредно стресирането с фунгициди, някои от които определено потискат и растенията. Необходимо е да се изчака поне седмица след края на дъждовете докато протича възстановителния период и едва след това да се извършват третирания с фунгициди.

Повече експертна информация по темата можете да следите редовно във Фейсбук групата: 

-

Съвети за торене и растителна защита