Меню

Прецизното земеделие намалява употребата на торове в ЕС, но не и в България

08.07.2019 г.
1660
Европейската комисия публикува доклад за употребата на изкуствени торове в ЕС през последните години, в който се посочва, че има спад на количествата торове в земеделието, който може да се увеличи при по-интензивно прилагане на системи за прецизно земеделие.

Икономическите ползи от по-ефективното прилагане на торове са категорично ясни. Нивото на цените на торовете може да има значително въздействие върху земеделските производители, тъй като те представляват средно 10% от разходите за производство. Освен това, цената на азотните торове е силно зависима от цената на природния газ, тъй като това представлява 60% до 80% от производствените разходи. За селскостопанския сектор това увеличава рисковете към нестабилните енергийни цени в света.

През периода 2006 - 2016 г. най-голямо e увеличението на прилаган тор на хектар в България (8,5%) и Румъния (5,9%), се посочва в доклада на Европейската комисия и DG Agri, базиран на Евростат.

По отношение на степента на използване, употребата на торове е спаднала значително през последните 20 години, дължащо се на пазарно ориентираните реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това намаление започва да нараства, се отбелязва в докладът. Това изравняване се дължи главно на леко нарастване на употребата на торове сред държавите-членки, които наскоро се присъединиха към ЕС (ЕС-N13: България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния). , Словакия и Словения), но то противодейства на прогресията в посока надолу на другите 15 държави-членки.

Въпреки че 90% от използваните торове в ЕС се произвеждат в Европа, ЕС все още е нетен вносител. По-голямата част от доставките идват от Северна Африка, Русия и САЩ. Фосфорните торове се внасят в ЕС от Мароко и Русия, а продуктите на основата на калиеви соли идват главно от Русия и Беларус, заяви пред Село.БГ - Светослав Василев от Центъра за Аграрно Разивитие.


Екологичното въздействие на използването на торове е смесено. Когато се използват по подходящ начин, тяхното използване може да увеличи производството на биомаса, да подпомогне улавянето на повече въглероден диоксид, като едновременно с това повиши добивите.

Тези увеличени добиви също намаляват натиска върху плодородието на земята, като позволяват производството на повече храни в по-малка площ, което от своя страна намалява емисиите. Въпреки това прекомерната употреба на торове може да има отрицателно въздействие. Това може да доведе до изтичане на азот във водните течения и да наруши равновесието на околните екосистеми.

© 2019 Selo.BG - Село

  Актуалната цена на хлебната пшеница
  05.07.2019 г.
  12919
  България и Румъния с най-евтина пшеница в сравнение с всички страни на ЕС
  Европейската комисия очаква стабилен зърнен пазар и плавен ръст в производството на зърно за стопанската 2019/2020. Това става ясно от доклад, публикуван от ЕК  преди дни. Очакваното повишение в обемите е...
  Виж повече