Меню

Преходната национална помощ за животни е под въпрос за 2021 г. (ВИДЕО)

06.11.2019 г.
101292
Преходната национална помощ за животновъдите е под въпрос за 2021 г., тъй като не е заложена в преходния регламент на Европейската комисия за влизането в сила на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Според регламента, 2021 г. ще бъде преходна от настоящата към новата ОСП - ще се прилага старата политика със старите плащания. 

Пред Село министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева каза, че “остава под въпрос само националната преходна помощ, която съгласно публикуваното предложение, не е включена в преходния регламент и не бихме могли да я прилагаме още от 2021 г.”

Общо 14 хил. стопани разчитат в момента на преходна национална помощ за отглеждане на животни и ще бъдат пряко засегнати от спирането на подпомагането. 

“Проблемът при нас идва от това, че има демаркация между отделните категории животни в подкрепата на сектора. Категорията животни, които се подкрепят по националната преходна помощ, не се подкрепят по други схеми за обвързана подкрепа. Изключването на възможността за продължаването на националната преходна помощ поставя въпросът как ние ще компенсираме тази подкрепа за категорията овце и кози без селекционен контрол”, обясни Танева.

“Ние ще продължим да се борим за включването ѝ поне по отношение на животновъдството. За тютюна няма как да продължи националната помощ. Има още няколко страни-членки, които прилагат същата помощ и ще търсим подкрепа от тях, за да я запазим за животновъдството. Още на Комитета по селско стопанство, който предхожда Съвета на министрите през ноември, ще търсим подкрепа от останалите страни, които прилагат националната помощ, за да се консолидираме около продължаването на този вид подпомагане. Добре е на този етап да отстоим този наш интерес”, посочи министърът.

София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

  ОСП 2021
  05.11.2019 г.
  102557
  Европарламентът и ЕК обсъждат как ще се прилага ОСП през преходната 2021 г.
  Европейската комисия ще представи предложенията си за регламенти, по които да се прилага настоящата Обща селскостопанска политика през преходния период преди прилагането на новата ОСП. На заседание на...
  Виж повече