Търсене

Преработка на плодове и зеленчуци в България през 2019 г. (АНАЛИЗ)

24.08.2020 г.
8941
През 2019 година са преработени 114.3 хил. тона пресни плодове и 105.3 хил. тона пресни зеленчуци. Произведена е 74.0 хил. тона готова продукция от плодове, a готовата продукция от зеленчуци е 101.8 хил. тона, става ясно от анализ на Агростатистиката към Земеделското министерство. 

За дейността си през 2019 година са предоставили статистически данни 223 предприятия. Като търговски дружества са регистрирани 89% от предприятията, преработващи плодове и зеленчуци, а останалите са еднолични търговци и кооперации. 

С най-голям дял от преработените плодове са ябълките, черешите и прасковите. От преработените зеленчуци с най-голям дял са доматите, пиперът и картофите. Преработени са 114.3 хил. тона пресни плодове (таблица 1), с 16.6% повече от предходната година. От преработените плодове с най-голям дял са доставените от български производители – 45%, следват доставките от ЕС – 17%, и внос от трети страни – 31%. Предприятията стопанисват 814 хектара площи, от които са доставени 5% от преработените плодове. Делът на плодовете, преработени на ишлеме, е 2% (таблица 1). 

Преработени са 105.3 хил. тона пресни зеленчуци (таблица 2), с 3.5 % повече от предходната година. От преработените пресни зеленчуци с най-голям дял са доставените от български производители – 86%, следват доставките от ЕС – 7%, и внос от трети страни – 3%. От площите, стопанисвани от предприятията (282 хектара), са доставени 3% от преработените зеленчуци. На ишлеме са преработени 1% от зеленчуците (таблица 2).

114 предприятия преработват пресни плодове през 2019 г
​​​​​​
С най-голям дял от преработените пресни плодове са ябълките – 39%, черешите – 26%, прасковите – 13%, и сливите – 8% (графика 3). 

В производството на готова продукция са вложени 2.9 хил. тона плодови концентрати или други междинни продукти, като 44% са местно производство, доставките от страните на ЕС са 37% а вносът от трети страни е 19%. Количеството вложени плодови концентрати и други междинни продукти от праскови е 698 тона, от ябълки – 511 тона и от ягоди – 326 тона. 147 предприятия преработват пресни зеленчуци, картофи и гъби през 2019 г.

С най-голям дял от преработените зеленчуци са доматите – 38%, следват пиперът – 22%, и картофите – 11%. Патладжанът заема четвърто място със 7% от преработените зеленчуци (графика 4). В производството на готова продукция са използвани 6.7 хил. тона зеленчукови концентрати или други междинни продукти, като 59% от тях са местно производство, 33% са доставки от ЕС и останалите 8% са внос от други страни. Най-големи количества зеленчукови концентрати и полуфабрикати са от домати – 5 122 тона, а от пипер са вложени в производството 932 тона. Производство на готова продукция от плодове и зеленчуци през 2019 г. 

През 2019 година готовата продукция от плодове е 74.0 хил. тона. Делът на консервите (вкл. конфитюри и компоти) е 32%, замразените плодове са 16%, а плодовите концентрати и сокове представляват 20%. Тези три основни продукта съставят 68% от произведената продукция от плодове (таблица 4). 

В произведената продукция от праскови са вложени 15.3 хил. тона пресни праскови, като са получени 15.48 хил. тона готова продукция, в т.ч. 14.94 хил. тона праскови в захарен сироп (96%). Реализацията на готовата продукция от праскови в ЕС е 84%, в България са продадени 16% и за трети страни са предназначени 19% (таблица 3). 

В произведената продукция от вишни са вложени 1.9 хил. тона пресни вишни. Произведената продукция е 1.7 хил. тона, в т.ч. 1.0 хил. тона замразени вишни (53%), а компотите и сладката са 0.7 хил. тона (41%). 

Реализацията в страните от ЕС е 50%, в страната са реализирани 27%, a в трети страни са изнесени 23% от реализираните количества. На склад към 31.12.2019 година са 0.57 хил. тона (таблица 3). В готовата продукция от череши са вложени 28.2 хил. тона пресни череши.Произведената продукция е 21.8 хил. тона. Реализираната готова продукция от череши в ЕС е 8.3 хил. тона. На склад са останали 13.3 хил. тона (таблица 3). 

През 2019 година готовата продукция от зеленчуци (вкл. от гъби и от картофи) е 101.83 хил. тона. Около 80% от произведената продукция от зеленчуци са консерви, замразени зеленчуци и концентрати и сокове (таблица 4). В производството на 15.96 хил. тона готова продукция от домати са вложени 36.7 хил. тона пресни домати (таблица 3). Консервираните домати заемат 19% от произведената продукция от домати, a кетчупът – 28%. Доматеният концентрат със сухо вещество над 12% заема 43%. 

В страната е реализирана 80% от продукцията от домати, изпращанията за ЕС са 9%, a износът в трети страни е 11% (таблица 3). В продукцията от пипер са вложени 17.7 хил. тона пресен пипер, като са получени 11.5 хил. тона готова продукция. Печеният пипер е 49% от готовата продукция, а замразеният – 33%. Реализираната готова продукция от пипер в страните от ЕС е 32%, в България – 63%, а за трети страни са изнесени 5% (таблица 3).Делът на готовата продукция от преработени плодове, реализирана в страната, е 28%. Изпращанията за ЕС са също 28%. Износът за трети страни е 8% от общата продукция. Делът на количествата от плодова продукция на склад към 31.12.2019 г. и други (брак) е 36% (таблица 5). Реализираната в България готова продукция от преработени зеленчуци е 51%, изпращанията за ЕС са 15%, а износът в трети страни е 7%. Делът на зеленчуковата продукция на склад и други е 27% (таблица 5).източник: МЗХГ 

 • картофи
  03.03.2020 г.
  9429
  Тодор Джиков: Себестойността на българските картофи все още е висока!
  Стопанската година за картофопроизводителите започна и ранните сортове картофи за засети. Складовете с картофи от миналогодишната реколта вече са почти празни, а последните две години бяха успешни за...
  Виж повече
 • праскови преработка
  01.08.2019 г.
  7030
  Антоанета Божинова: Възвръщаме добрия тон между фермери и преработватели!
  “Радвам се, че след доста години на нападки - както от едната, така и от другата страна, в последната година и половина има желание и от двете страни (фермери и преработватели - бел.авт.) да започнем да...
  Виж повече