Меню

Пренасочване на средства по мярка 4.1 окуражава зърнопроизводители да подават проекти

29.06.2021 г.
16604
Твърде възможно пренасочване на средства по мярка 4.1 поради неусвояване и прехвърляне от слаби мерки в края на програмния период окуражава зърнопроизводители да подават проекти, макар, че сектора на зърнопроизводството не е приоритетен в точкуването по мярката за нова земеделска техника. Като цяло към момента интереса по мярка 4.1 е сравнително слаб в сравнение с предходни периоди.

Някои от земеделците включват в проектите си на практика ненужни машини от сферата на нековнвенционалното земеделие, предимно специфичен прикачен инвентар, само да отговорят на критериите за "иновации" и да получат нужните точки за одобрение на проекти по мярка 4.1, но в крайна сметка запазват основен превес в инвестиционните си намерения на стандартни машини и оборудване като трактори, сеялки, пръскачки и др.. Получава се така, че само за да отговорят на новите изисквания бенефициентите вкарват в проектите си машини, които или никога няма да ползват или ще продадат след изтичането на 5 годишния период, в който нямат право да продават техника, закупена по проект.

Приемът на проекти продължава по изцяло електронен път, но все още в системата ИСУН стои старата дата със срок - 23-и Юли, а не удължения период до края на Септември 2021. 

Към момента не се предвиждат корекции по условията за кандидатстване, тъй като ако се приемат такива, това означава цялостно спиране на мярката и забавяне на всички проекти.