Меню

Предстои прием на проекти за напояване по мярка 4.1 и за батерии за фотоволтаици в стопанствата

03.07.2024 г.
612
Предстои нов целеви прием за инвестиции в земеделски стопанства под мярка 4.1, насочен към напояването. Общият бюджет по процедурата е 50 млн. евро, като целта е да се подпомогнат земеделските производители в България. Паралелно ще започне и прием на проекти за изграждане на фотоволтаици и системи с батерии за съхранение на произведената соларна електрическа енергия, като инвестициите ще са по мярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).


Мярка за напояване - Кой може да кандидатства?
Подпомагането е насочено към различни категории земеделски производители, които трябва да отговарят на следните изисквания:
-
Физически лица.
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
 • Групи и организации на производители.

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи. Максималната стойност на допустимите разходи по проекта е 450 000 евро. Това ограничава максималния размер на субсидията до 225 000 евро на проект. Проектите трябва да включват производство на селскостопански продукти.Допустими разходи
-
 • Поливни инсталации: дъждуване, капково напояване, пивоти, тръбно-ролкови машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други.
 • Съоръжения за съхраняване на вода: стационарни резервоари и цистерни.
 • Оборудване за автоматизиране на напояването: цифрови и автоматизирани решения.
 • Други активи, свързани с ефективното използване на водите.
 • Оборудване/съоръжения за технологии за пестене на вода за напояване и в животновъдството.
 • Автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството.
 • Инсталации за подобряване качеството на входящи води (пречистване).
 • Фотоволтаични системи за захранване на допустимите активи.
 • Строително-монтажни работи (СМР), свързани с изпълнение на дейностите по проекта.
 • Закупуване на софтуер, свързан с работата на активите по проекта.
 • Общи разходи, свързани с проектното предложение: предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, екологични и икономически консултации, техническа осъществимост на проекта.
 • Специфика на строително-монтажните работи (СМР)
 • СМР включват монтаж на допустимите машини, съоръжения, оборудване и инсталации. Те обхващат изграждане на постаменти, кофражни и бетонови работи, полагане на настилки, хидроизолационни работи, изграждане на метални конструкции, заваръчни работи и други.

Мярка за фотоволтаици и батерии за купериране на електрическата енергия:

По програмата могат да се реализират инвестици, свързани с изграждането на фотоволтаици и системи с батерии за съхранение на електрическа енергия от изградените мощности на соларните паркове. Общият бюджет на приема е 52 806 600 лева. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 29 337 лева, а максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за един проект е 1 369 060 лева. Размерът на субсидията покрива 50% от одобрените разходи.Процедурата е насочена към:
 • Земеделски стопани
 • Признати групи или организации на производители
 • Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон
 • Кандидатите трябва да са извършвали дейност най-малко 36 месеца.

Може да получите експертно проектно консултиране от екип с над 25 години опит в разработването на 1000 успешни европейски проекти, като изпратите запитване или се обадите още сега:
 
0897 97 14 91
info@cibolabg.com


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете