Меню

Председателят на EK: Да се намали употребата на пестициди, изкуствени торове и химикали!

18.09.2019 г.
13573
По-екологична политика,  нова стратегия за селските райони и модерна и опростена ОСП след 2020 г. - в тази посока трябва да работи номинираният за комисар по селското стопанство Януш Войчеховски. Това става ясно от писмо с препоръки на председателя на Европейската комисия, г-жа Урсула фон дер Лайен, отправени към новоизбрания комисар, цитирано от Земеделското министерство. По отношение на селското стопанство, г-жа фон дер Лайен подчерта важната роля, която има земеделието за постигане на ангажиментите на ЕС по отношение на климата, като в същото време е „директно изложено на ефекта от климатичните промени“. 

Работата на новия комисар по селско стопанство ще бъде да осигури необходимото, за да може сектора да изпълни поетите екологични ангажименти и бъде подкрепен, за да се адаптира към промените в климата, демографските процеси и технологиите. Председателят на ЕК настоява комисарят по земеделие да „има специален фокус върху по-здравословен и устойчив начин за производство на храни“, което ще бъде „важна част от Европейската зелена сделка“, която г-жа фон дер Лайен представя като „отличителна характеристика“ на своя предстоящ мандат. 

Също така, тя отправи призив към  Войчеховски да „приключи бързо преговорите по-модерна и опростена ОСП за периода след 2020 год.“, като достигне до сделка, която да бъде „амбициозна по отношение на безопасността на храните, екологичните и климатични цели“. Новата ОСП „трябва да стимулира приемането и прилагането на цифрови технологии, като запази конкурентоспособността на сектора, осигури доход за фермерите и подкрепя развитието на младите земеделски стопани.“ 

По отношение прилагането на ОСП, Урсула фон дер Лайен възлага на комисаря по земеделие да работи „в тясно сътрудничество с държавите членки върху разработването на техните стратегически планове, като се осигури необходимия баланс между европейските цели и националните приоритети“ и „се обърне специално внимание на изискванията за постигане на екологичните и климатични цели. 

Полският кандидат за комисар е приканен също да направи принос към новата стратегия за устойчиво производство на храни „От фермата до вилицата“, като се търсят начини за подобряване на устойчивостта на всички етапи на хранителната верига, включително чрез методи за био-производство. Друг важен акцент в писмото е осигуряването на приноса на селското стопанство и производството на храни за постигане на целите по отношение на околната среда, климата и биоразнообразието, особено чрез намаляване на употребата на пестициди, изкуствени торове и химикали, на територията на ЕС, и отвъд.

Председателят на ЕК настоява също за по-силна система от географски указания, както и за нова дългосрочна стратегия за селските райони. Комисарят по земеделие ще работи под наставничеството на вице-президента на Комисията, отговорен за Европейската зелена сделка г-н Франс Тимерманс, на когото е възложено това задължение. 

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

  Европейска комисия
  10.09.2019 г.
  1727
  Януш Войчеховски от Полша ще бъде новият еврокомисар по Земеделието
  Януш Войчеховски от Полша ще бъде новият комисар по Земеделие и развитие на селските ройони на Европейския съюз. Това обяви на пресконференция в Брюксел новоизбраният председател на Европейската комисия...
  Виж повече
  Костадин Костадинов (НАЗ)
  26.07.2019 г.
  2590
  Костадин Костадинов (НАЗ): В ОСП трябва да заложим българския, а не европейския интерес
  Г-н Костадинов, какви са впечатления Ви от днешната дискусия за новата Обща селскостопанска политика (ОСП)? Адмирации към Министерството на земеделието, че в момента организира такава дискусия. Това е...
  Виж повече
  Дискусия за ОСП
  26.07.2019 г.
  2470
  Редукция по всички схеми за директни плащания се предвижда в новата ОСП
  Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027  цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план. Той ще има за цел да гарантира синхрон между директните плащания и развитието на...
  Виж повече