Търсене

Предложения за екопрактики: Услуга „опрашване“, подвижно пчеларство и отглеждане на медоносни растения   

16.07.2020 г.
9283
Новата обща селскостопанска политика (ОСП) може да стимулира финансово услугата по осигуряване на естествено опрашване на растенията. Предложението е направено от Земеделското министерство и е представено за обществено обсъждане със заинтересованите страни като част от добри зелени практики, въз основа на които ще се разработят новите еко-схеми по директните плащания, както и мерки в рамките на втори стълб в ОСП от началото на 2023 г.   

Стимулиране на сътрудничеството между растениевъди и пчелари за предоставяне на услуга по осигуряване на естествено опрашване.

Съществуваща добра практика в други страни е сътрудничеството между земеделски производители и пчелари. Екосистемната услуга „опрашване“ се осигурява от собственика на регистрирани пчелни семейства на ползвател на услугата, който може да бъде собственик или арендатор на земеделски земи, овощни градини, пасища и горски територии. За опрашване на земеделски култури земеделският производител заплаща на съответния пчелар услугата по договаряне.

Практиката се прилага като се изпълнят следните стъпки:

-    Определяне на оптимален срок, за доставяне на пчелните семейства за опрашване на съответната култура;
-    Определяне на броя пчелни семейства за оптимално опрашване на конкретната култура

 

ВИД НА КУЛТУРАТА

ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, БР./ХА

Бадем

7

Кайсия, праскова, череша, вишна, слива

3-5

Касис

3

Ябълка, круша

2-3

Дюля, малина, капина, ягода

1-1,5

Дини, пъпеши, тикви

1-2

Зеле и лук за семе

2-3

слънчоглед

1,5 - 2

памук

2-3

Люцерна за семе

10

кориандър

2,5-3

еспарзета

3-4

Краставици на открито

0,5

Краставици оранжерийни (1000 кв.м)

1-2

Примерна таблица
 

-    Сключен договор, който да съдържа права и задължение на двете страни.

Според експертите на министерството, практиката би могла да се реализира най-добре с доброволното участие и инициатива на пчеларските организации по места, които могат да съдействат за изготвяне на примерни договори и списъци с земеделски стопани и пчелари на територията на съответното населено място. Тези материали трябва да са публични.

Като добри земеделски практики, които може да се стимулират финансово в следващия програмен период по отношение на пчеларството са представени подвижното пчеларство, както и създаване на буферни ивици с медоносна растителност. 

Подвижно пчеларство: Подсигуряване разнообразна паша на пчелите чрез преместване на пчелни семейства за извършване на сезонна паша.

Една от основните цели на практикуването на подвижно пчеларство е рационалното използване на наличната медоносна растителност, събиране на повече нектар и прашец, добив на повече пчелни продукти и не на последно място опрашване на ентомофилните култури. За да се постигнат тези цели е много важно пчелните семейства да се намират непосредствено до цъфтящите растения. За съжаление по различни причини пчелните семейства са ситуирани в близост до или в населените места. Когато пашата е отдалечена от пчелина, пчелите губят много време в летеж до нея и обратно, и пренасят по-малко нектар в кошерите. Поради това преместването на пчелните семейства за сезонна паша или така нареченото подвижно пчеларство дава възможност за подсигуряване на разнообразна паша за пчелите,  по-добро развитие на пчелното семейство, както и по-високи добиви.

Практиката се прилага като се изпълнят следните стъпки:

•    Изготвяне на предварителен план за избор на подходящи площи за преместване на пчелните семейства; 
•    Съобразяване на броя на пчелните семейства, които ще се преместват с вида, количеството и качеството на пчелната паша; 
•    Разстоянието от основния пчелин да е достатъчно, така че да се гарантира разрушаването на условния рефлекс за ориентация, за да няма загуба на пчели поради връщането им на старото място.  Това се отнася за всяко следващо преместване;
•    Придвижването на пчелните семейства да става само с необходимите ветеринарномедицински документи, при спазване на отстоянията от други пчелини , предвидени в Закона за пчеларството;

Буферни ивици засети с билки, цветя, медоносни растения и растения за опрашителите 

Структуриране на буферни зони с ивици от цветни видове, с медоносни растения и засяване на медоносни растения от видовете елда, нахут, слънчоглед, синап, кориандър, босилек, анасон, бяла и жълта комунига, фацелия. Тази практика изисква прилагане на естествени, био- или щадящи препарати за растителна защита с оглед опазване на опрашителите. 
 
Мултифункционалните ивици с подходяща растителност (медоносни растения, билки, цветя, растения подходящи за опрашителите) са подходящи за увеличаване на органична материя в почвите и влияят положително и на друг важен процес в земеделието - опрашването. Използването на конкретни местни адаптирани растителни видове при изграждането на тези ивици, които създават благоприятни условия за местообитание и подобряване на биоразнообразието в комплекс с опрашването. Самите ивици изпълняват своята надграждаща роля и чрез: съхраняване на органична материя в почвата, физическа бариера, естествено местообитание за насекоми и микроорганизми имащи отношение към правилното функциониране на екосистемите и подобряващи биоразнообразието. Такава практика задължително следва да е съпроводена със задължение за ограничаване на използването на продукти за растителна защита. Засяват се миксове от различни семена от медоносни растения. Например ако  се засеят рапица, грах, фацелия или други култури, които периодично да редуват цъфтежа си, ще се осигури за насажденията опрашване през целия сезон. Необходима е поддръжка, за да се гарантира ефективността на филтрирането или да се ограничи прекомерния растеж, който може да навреди на обема  на реколта. Освен осигуряване на разнообразна паша за пчелите, буферната ивица се превръща и в безопасно местообитание на диви, домашни пчели и други полезни видове, както и  успешно ограничава риска при употребата на препарати за растителна защита, а също така се справя и с ерозията на наклонени терени.

Практиката се прилага при следните стъпки:

•    прави се 3 до 6 м широки ивици и се засява смеска от специфична растителност, която да цъфти ярко, изпуска миризма, привличаща полезни видове, вкл. хищници и паразити, или опрашители;
•    В границите на полетата (физическите блокове) или вътре в полетата на всеки 50-60 m се прави тази цветна ивица; 
•    Източник на храна (нектар, цветен прашец) за пчели / бомбуси /пеперуди или гнездо за хищници на насекомите-вредители.

Списъкът с добри земеделски практики (виж приложения файл след публикацията - бел.ред.) е публикуван за обществено обсъждане на сайта на агроминистерството, раздел ОСП 2021-2027. До 10 август се приемат становища от заинтересованите страни, кои от добрите земеделски практики, представени в списъка, могат да намерят място като мерки в Стратегическия план за подпомагане на сектор селско стопанство в новия програмен период.

Село ще публикува и останалите предложения за добри земеделски практики в растениевъдство и животновъдство.


© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

СПИСЪК на земеделските практики от полза за климата и околната среда 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • зелена сделка ОСП
  16.07.2020 г.
  8582
  Обществено обсъждане на зелените мерки, които ще се финансират в новата ОСП - до 10 август
  Земеделското министерство представи списък с добри зелени практики (виж приложения файл след текста - бел.ред.), въз основа на който ще се разработят новите еко-схеми по директните плащания, както и мерки в...
  Виж повече
 • отровени пчели в село Санадиново
  12.05.2020 г.
  38292
  За мълчанието на пчелите и (не)желанието на хората да ги чуят!
  Десетки хиляди пчели за поредна година загинаха след пръскане с инсектициди в региона на Плевен. За това алармира чрез фейсбук профила си био производителят и председател на Българска асоциация биопродукти...
  Виж повече
 • НАЗ
  11.03.2020 г.
  9782
  Людмил Работов: Трябва да намерим работещо решение и за земеделците, и за пчеларите!
  Земеделската общност е категорично на мнение, че трябва да пазим пчелите, защото те реално помагат на нашите посеви, но Наредба 13, предложена в този вид, е много рестриктивна и трябва да се намери решение,...
  Виж повече
 • Мариела Йорданова
  24.12.2019 г.
  6696
  Мариела Йорданова: Въпрос на осъзната отговорност е пчелари и фермери да работят в синхрон! (ВИДЕО)
  “Когато изчезнат пчелите, на човечеството ще му остават само четири години живот. Щом няма пчели, няма да има растения, няма да има животни, няма да има хора”. Тези думи на Алберт Айнщайн са все по-актуална...
  Виж повече
 • еко
  09.11.2019 г.
  87963
  Десислава Танева: Земеделците ще имат думата за новите еко правила в ОСП! (Видео)
  Новият програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП), който в момента се договаря, има далеч по-високи зелени изисквания - да се прави земеделие с по-щадящи околната среда земеделски практики. В...
  Виж повече