Меню

Предлагат промяна в критериите за “селски” и “градски” райони 

09.01.2020 г.
8959
Регионалното министерство предлага промяна на критериите, по които териториите се делят на „селски“ и „градски“ и получават финансиране съответно от Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на регионите. Това обяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България.

Според националната дефиниция всички общини, чиито  центрове са с население под 30 000 души са бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони, а всички надвишаващи този показател  - на регионалната програма. По предложение на МРРБ в преговорния процес се обсъжда вариант за намаляване на този критерий и допустими бенефициенти на програмата за регионално развитие да са общините, чиито центрове са с население над 20 000 души.

Един от аргументите е тенденцията за намаляване на населението. По този начин се търси баланс на подкрепата между брой населени места и обхват на територията в двата източника на финансиране, посочва Николова, цитирана от пресцентъра на МРРБ.
 
В допълнение, в обхвата на програмата се предвижда да бъдат включвани целите територии на общините, не както досега само градските центрове. 

Общините –малки, средни и големи, ще могат да се  кооперират и съвместно да направят концепция, ориентирана с фокус към икономическото развитие на определена целева територия, което открива много повече възможности спрямо изминалите два програмни периода“, коментира още зам.-министър Николова.

Тя информира кметовете, че около края на месец март ще бъдат представени окончателен проект на новата  програма за развитие на регионите, както и допълнителни указания за подготовка на концепции, на база на които и местните власти ще могат да започнат подготовка на проектни идеи. 
 
Дискусията и диалогът с  местните власти ще продължи за намиране на най-балансираното решение за обхват на територия с ефект изпълнението на регионална политика на страната.  

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

  selo.bg
  12.12.2019 г.
  5442
  Над 1.1 млрд.евро са получени от селските общини по ПРСР за двата програмни периода
  Общо 230 са селските общини, които са се възползвали от възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР ) през двата програмни периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Това заяви...
  Виж повече
  семинар НАЗ
  02.12.2019 г.
  5217
  Без намаление на директните плащания за България, въпреки по-ниския бюджет на ОСП
  Няма да има намаление на директните плащания за българските земеделски стопани в предстоящия програмен период на Общата селскостопанска политика ( ОСП ) 2021-2027. При определени условия може да няма...
  Виж повече