Търсене

Предлагат промени в регистрацията по БУЛСТАТ

26.08.2020 г.
677
Министерството на правосъдието предлага редица промени в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), чиято цел е по-добра защита на личните данни на физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ, съобщи Правителствената информационна служба. Промяната е обусловена от необходимостта от адаптиране и съобразяване на някои разпоредби в ЗРБ в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). В момента кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и на другите физически лица -...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете