Меню

Предлагат еко-схемите да отпаднат от намаленията на директните плащанията в ОСП

01.10.2019 г.
66211
Прилагането на еко-схемите в новата обща селскостопанска политика след 2020 г. беше във фокуса на заседание на работна група по реформата на ОСП в Брюксел. Финландското председателство представи своите предложения.
Повечето държави-членки, включително и България, се изказаха позитивно за предложените изменения от Председателството относно еко-схемите, определяйки ги като крачка в правилната посока и приближаване към постигането на компромис, става ясно от бюлетина на земеделското министерство.

Някои държави членки обърнаха внимание за необходимостта от разграничаване между ангажиментите по еко-схемите и интервенциите по развитие на селските райони, за да се избегне двойно финансиране. Въпреки уточнението от финландското председателство, че задължителността на еко-схемите е политически въпрос и ще се обсъжда в друг формат, някои делегации обвързаха необходимостта от по-висока амбиция по еко схемите с тяхната задължителност за държавите членки.

Други делегации заявиха позицията си, че еко-схемите трябва да бъдат изключени от намаленията на плащанията, за да се създаде стимул за земеделските стопани и да се изпълнят целите по ОСП. 

В рамките на заседанието е обсъдена и частта за развитие на селските райони в областта на климата и околната среда. Предлага се отделянето в специална разпоредба на хуманното отношение към животните, необходимостта от определяне на правилното ниво на плащане по конкретна интервенция, за да няма подценяване или надценяване.

Делегациите изразиха доста различни становищата относно предоставянето на възможност за закупуване на земя само от млади фермери. Повечето делегации подкрепиха доброволния характер на прилагане на инструмента за управление на риска. Някои делегации приветстваха възможността за непроизводствени инвестиции за защита на животните срещу хищници.

Заседанието на работната група „Хоризонтални земеделски въпроси- Реформа на ОСП“ към Съвета на ЕС, се проведе на 25 септември 2019 г. в Брюксел.  

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg    
 

  обвързано подпомагане
  24.09.2019 г.
  35718
  26 000 български стопани са под риск, ако няма обвързана подкрепа в новата ОСП
  Ако се намали финансовият ресурс за обвързаната подкрепа за България в следващия период на ОСП, това ще засегне над 13 хил. фермери в сектор "Животновъдство" и  над 13 хил. стопани, отглеждащи плодове и...
  Виж повече
  ОСП
  18.09.2019 г.
  13541
  Председателят на EK: Да се намали употребата на пестициди, изкуствени торове и химикали!
  По-екологична политика,  нова стратегия за селските райони и модерна и опростена ОСП след 2020 г. - в тази посока трябва да работи номинираният за комисар по селското стопанство Януш Войчеховски . Това...
  Виж повече
  Дискусия за ОСП
  26.07.2019 г.
  2430
  Редукция по всички схеми за директни плащания се предвижда в новата ОСП
  Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027  цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план. Той ще има за цел да гарантира синхрон между директните плащания и развитието на...
  Виж повече