Търсене

Предварително попълнените декларации за доходите в сайта на НАП от 10 март

02.03.2020 г.
8244
Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите (НАП) на 10 март 2020 г. Всеки ползвател на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис ще получи достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители.

Данните, които работодателите изпращат за платените от тях през миналата година заплати, хонорари и други доходи на физически лица трябваше да бъдат изпратени по електронен път в НАП до полунощ на 28 февруари 2020 г. 

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg