Търсене

Преброяването на земеделските стопанства започва днес онлайн

01.09.2020 г.
8108
От днес, 1 септември 2020 г., вторник, започва онлайн преброяването на земеделските стопанства в страната, съобщава Министерството на земеделието. То ще продължи до 18 септември. По време на него земеделските стопани ще могат да предоставят данни онлайн, с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. Тези, които не са изпратили заявка за участие в онлайн преброяването, ще бъдат посетени от анкетьори. Това ще стане в периода от 19 септември до 18 декември 2020 г. Данните ще бъдат събирани чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. Анкетирането ще се извършва чрез попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. Анкетьорите ще имат възможност да се свържат предварително по телефона и да си уговорят среща в удобно за стопанина време. Те ще могат да оставят известие за посещение, ако срещата не се е провела, за насрочване на ново посещение.

Целта на преброяването е да се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите ще трябва да посочат броя на отглежданите култури и селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството. Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне развитието на Общата селскостопанската политика. То ще спомогне да се определят насоките за развитие на българското земеделие . Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС.

От земеделските стопани няма да се изискват документи за доказване на предоставените сведения. Ще бъдат ползвани данни, налични в административните регистри.

На интернет сайта на МЗХГ е публикувана информация за провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г.: https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/prebroyavane-na-zemedelskite-stopanstva-prez-2020-g/.
Допълнителни въпроси, относно преброяването, могат да се изпращат по електронната поща на адрес: agri-census2020@mzh.government.bg.

 

 • кравеферма
  25.08.2020 г.
  8482
  100 хиляди стопанства по-малко за 10 години заради обезлюдяване на селата и окрупняване на фермите
  "Ако през 2010 г. земеделските стопанства в България са били над 300 000, в момента в списъка за предстоящото им преброяване, са включени малко над 200 000 земеделски стопанства. Това съобщи в интервю...
  Виж повече
 • ферма
  18.06.2020 г.
  10323
  Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. - въпроси и отговори
  Преброяване на земделските стопанства предстои през тази есен. То ще се проведе от септември до декември 2020 г. В интервю за Село от март т.г. Николай Маринов, директор на Главна дирекция „Земеделие и...
  Виж повече
 • преброяване земеделски стопанства 2020
  05.03.2020 г.
  9429
  Николай Маринов, МЗХГ: Броим земеделските стопанства от септември до декември 2020 г.
  През есента на 2020 г. ще се проведе преброяване на земеделските стопанства в България. Подробности разказа пред Село Николай Маринов , директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в...
  Виж повече