Меню

Правят първи стъпки за дуално обучение в агросектора у нас

01.10.2019 г.
66079
Дуалното образование е една сравнително нова форма за обучение в България, която дава възможност на учениците в гимназиален курс да изучават на теория избраната професия и в същото време да работят във фирма, като прилагат наученото на практика. Накратко - обучение чрез работа.

Швейцария, Германия и Австрия са сред основоположниците на дуалната образователна система, но тя успешно се прилага и в редица други държави като Франция, Дания. Холандия, Китай.

Дуално обучение в агросектора - нов шанс за възстановяване на връзката образование - бизнес

На фона на нарастващата липса на квалифицирана работна ръка за управление на машини, земеделска техника и инвентар в България, както и изгубената връзка между образователната система и бизнеса, се прави крачка напред, макар и все още малка. Чрез въвеждането на дуално образование по професията „Монтьор на селскостопанска техника“, Свищовската професионална гимназия “Алеко Константинов” прилага за първи път обучение чрез работа. Практиката в реална работна среда се провежда в последните две години от обучението на учениците – в XI и XII клас.

Пред Село директорът на гимназията инж. Веска Николова посочи:

“През учебната 2017 - 2018 година, по предложение и със съдействието на Община Свищов, учениците бяха приети в IX клас по търсена от работодателите професия „Монтьор на селскостопанска техника“. След две години обучение в училище, от тази учебна година, учениците от XIв клас започнаха практическо обучение в реална работна среда при работодатели, с които училището сключи договор”. 


Директорът на училището признава, че предизвикателството е било да се намери място за работа за всички 14 ученици от класа, защото в района няма толкова голяма фирма, която да наеме целия клас. Сред първите работодатели, участници в дуалното обучение са няколко земеделски кооперации в района: „Изгрев-93“ в село Царевец,  „Искра“ и “Възраждане“ в село Морава, „Земеделец 93“ в с. Козловец, „Бъдеще 93“ в с. Овча могила, както и „Сортови семена – Елит 2000“ ЕООД, с. Ореш, Росен Кирилов от с. Татари и „Петров Транс 2018“ в с. Петокладенци.

Трудови договори 

С учениците са сключени трудови договори и те ще получават възнаграждение за своя труд. Работят два дни в седмицата под ръководство на наставници, определени във всяка земеделска кооперация, като връзката между работника, наставника и училището се осъществява от учител – методик. “Децата са наистина мотивирани и с желание ходят на работа, а това е най-важното”, коментира инж. Веска Николова.  

Тодор Стойчев, председател на Земеделска кооперация „Искра“ в село Морава заяви:

“Някои от учениците, които се обучават в гимназията, са от селото. Подаваме ръка, за да се обучат практически, а след като завършат се надяваме да останат да работят при нас”. 


Опитът доказва, че на дуалното обучение може да се погледне като инвестиция в бъдещето, защото е ефективно средство за осигуряване на квалифицирани млади кадри, което от своя страна води до развитие на местната икономика и задържане на младите хора в страната.

“Прилагането на този модел елиминира проблема с липсата на стаж, което пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след завършване на училище. Фирмите спестяват разходи и време за обучаване на новоназначените служители, защото те вече имат необходимите знания и умения”, категорична е директорката на Свищовската професионална гимназия “Алеко Константинов”.

Автор: София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg   

  заетост в земеделието
  02.08.2019 г.
  11192
  Има сериозна криза за намиране на качествени работници в агросектора
  Проблемът с липсата на работната ръка в селскостопанския сектор се задълбочава с всяка изминала година. Все по-трудно се намират качествени общи работници, но и средни специалисти, алармират земеделците....
  Виж повече