Меню

По-голям процент субсидия ако бенефициенти по ПРСР кандидатстват през МИГ (ВИДЕО)

18.11.2021 г.
1711 1
Желанието на екипа на местната инициативна група “Тутракан-село Сливо поле” е да достигне до повече бенефициенти, до повече млади хора и до всички, които биха желали да направят нещо по-устойчиво за своите семейства, за своите деца на територията на двете общини.

Доц. д-р инж. Валентина Маринова (Изпълнителен директор на МИГ Тутракан-Сливо поле):
Ние сме малки, но с големи амбиции. Ще привлечем още повече ресурс следващият период и населението ще остане доволно. Екипът ни сме готови да приемаме новите предизвикателства не защото е лесно, а защото по този начин ще създадем една по-голяма устойчивост на действащият бизнес, който е. И ако можем да привлечем нови инвеститори, с екипа на община Тутракан и на община Сливо поле, ще сме много доволни.

Ние разсъждаваме в посоката, че ако малкият и среден бизнес може да работи добре, всички ние ще сме доволни. Това, което ни заобикаля е доказало, че гръбнака на икономиката е малък и среден бизнес. Териториите са и двете (и община Тутракан и община Сливо поле) с един такъв добър процент на заетост като работни места. Това значи, че този, който грубо казано “не го мързи” има къде да се реализира. Въпросът е да се опитаме младите хора - тези, които тепърва по някакъв начин се завръщат - било то след получаване на допълнителна квалификация, образование, ценз или пък са решили, че вече им е време да си дойдат по родните места, ние като екип да предложим инструменти на двамата кметове и на техните екипи: как да подобрят инфраструктурата.

Седем са мерките, които се подпомагат чрез подхода водено от общностите на местно развитие.

Доц. д-р инж. Валентина Маринова:
Около 60% от сумата, която се усвоява е за програмата за развитие на селските райони. Там се администрират пет мерки, които три са пряко насочени към земеделските стопанства, малките стопанства, както и овощари, уязвими сектори, така и плодове и зеленчуци. Не на последно място казваме животновъдните обекти. 

Аз лично и екипа, когато правим работни срещи виждаме, че вече има млади хора, които биха се върнали и искат да се занимават с животновъдство, защото смеем да кажем, че новите технологии, новите иновативни подходи (по-лесното стопанисване на животните, облекчаването на ръчния труд) създават една такава среда да започне нещо ново да се прави. Не на последно място, ние, когато коментираме добрите практики казваме, че такива малки ферми и в Австрия и в Унгария, дори и в Италия, изхранват едно домакинство или малък семеен бизнес, което някак си така връща убедеността, че може да вървим и в тази посока.Това, което ние забелязваме като екип е, че трябва да работим в обединението и групите организации са тема едно.
Другият инструмент, с който разполагаме и смея да кажа, че сме го изпълнили на 90% е програмата за конкурентоспособност.

Както вече казах, на територията има индустриални предприятия, които са и в леката промишленост (говорим шивашки цехове) и в електрониката, и в металообработването. Така че, не са големи, но са достатъчни за територията. Определено имат притеснения относно работната ръка. Но който така се развива, той работи и трябва да инвестира в създаване на по-устойчиви познания, или да привлича стипендианти, за да може да ги ползва и да има устойчив бизнес.
В тази програма по стратегия, ние имаме да отчетем пет проектни предложения. Ние ще преизпълним този индикатор. В момента имаме усвоени милион и половина лева изцяло в частна инициатива. Като казвам “усвоени”, можем да се похвалим, че те са и верифицирани."

Местната инициативна група, освен че използва стратегията, е впрегнала и други възможности за финансиране. В момента изпълняват два проекта свързани с популяризиране на териториите, ползване на добри практики на други страни с повече европейски опит по подхода “Лидер”. Доц. д-р инж. Валентина Маринова:
Почти го привършваме този, който е по мярка 19.3 с международно участие, имайки предвид Ковид ситуацията. Не успяхме да пътуваме на терен, но продължаваме с Zoom срещи, в които ще подготвим документа, който е финален за отчитане на проектното предложение и се надяваме, че следващата година ще надградим такъв по-голям вече - да включим в него, не само хора от екипа и от общото събрание и управителният съвет, а и хора, които ще прилагат тия занаяти, тия обичаи, за да могат да си видят техни партньори там.

Проектът е свързан с река Дунав, защото ние сме тук на тези две територии - свързващата точка е Дунав. Шегуваме се, че ние сме много близко до Европа, защото по Дунав има много хубави неща, които трябва да се видят. И защо не тези територии да ги надградим и да станат така забележителност и повече българи да ги посещават, защото това е много важно.

Надяваме се, че сме спомогнали като екип да се поднови част от техните нови машини, да подобрят производството, защото виждаме, че сега в една среда, когато говорим, че трябва да сме зелени, когато говорим, че трябва да спазваме екологични норми, да сме щадящи природата, всичко това като подобряване в тази насоченост за тяхното развитие е много добре. И те така казват, че ако не са ползвали този ресурс трудно биха си позволили да заделят от финансовите възможности, които имат като годишни резултати."

Част от малките фирми не отговарят на определени критерии по националните мерки. Именно тук е ролята на местните инициативни групи чрез финансовите инструменти да помогнат на бизнеса да намери финансов ресурс. 
Освен това стратегията има заложен по-голям процент субсидии към бенефициентите.

Доц. д-р инж. Валентина Маринова:
Ако в националната мярка: 6:4 - една от най-разпространените неземеделски дейности в селските райони, на национално ниво субсидията е 50 на 50. При нас бенефициента получава 75%. Ако този бенефициент (желаещият да ползва субсидията) е млад човек, до 40 години, без полово разграничение, получава до 85%, дори и при Startup( при стартиращ бизнес). Това значи, че този млад човек, колкото и малко да е, това му е някаква основа и ако той има идея, може да започне. А живи и здрави, така в следващият момент, когато почнем да говорим, че ние с ръководството на двете общини, с екипа казваме, че ще работим за нова стратегия - той ще може да получи ново финансиране в периода: 2021-ва - 2027-ма година. Така че, с конкурентоспособността ние подобрихме средата - подобрихме и създадохме така един по конкурентен бизнес на територията, не само на община Тутракан, но една голяма част от хората ползватели на ресурса от този инструмент са с външни пазари. Надяваме се, че много по-често ще се чува името България, защото те ще работят с по-големи обеми.  Пожелаваме им го! И така мисля, че ще продължат да ни бъдат и партньори.

Третата програма, по която местната инициативна група работи е свързана с околната среда. В района има много природни забележителности. Тук е “Природен парк Сребърна”

Доц. д-р инж. Валентина Маринова:
Не подминаваме момента на проекта, който ще бъде изпълнен чрез стратегията: Възстановяване на определени популации на видове, които са почти изчезващи тук, имайки предвид блатните територии. 

В момента община Тутракан го изпълнява и на 100% усвояваме ресурса и по тази оперативна програма. Надяваме се, че по този начин ще привлечем младите хора (говоря за подрастващите) да се любуват на природата и да я пазят, защото според мен младите хора са нашето бъдеще, за да може да научат нас родителите и бабите и дядовците, че трябва да сме по-щадящи и да пазим, дори да разделяме разделно отпадъците, защото това също е част от излишната енергия, която трябва, за да бъдат преработени. Така че, ние искаме да оставим едни добри проекти, които да бъдат устойчиви и да можем евентуално в следващият програмен период да ги надградим."

Следващият програмен период местната инициативна група Тутракан-Сливо поле ще включи още една програма в стратегията си, а именно образование и интелигентен растеж в партньорство с министерството на образованието и науката. 

Коментари 1

За да коментирате, е нужно да влезете