Търсене

По-високи аванси и по-малко физически проверки на място по директни плащания 2020

16.04.2020 г.
9682
Днес Европейската комисия прие две мерки за подпомагане на хранително-вкусовия сектор. Мерките ще увеличат паричния поток към земеделските производители и ще намалят административната тежест за националните, и регионалните власти и за земеделските производители в този особено труден момент.

За да увеличи паричния поток на земеделските производители, Комисията прие по-големи авансови плащания за земеделските производители. Това ще увеличи авансовите плащания за директни плащания (от 50% до 70%) и плащания за развитие на селските райони (от 75% до 85%). Земеделските производители ще започнат да получават тези аванси от средата на октомври. Като допълнителна гъвкавост държавите-членки ще могат да плащат на земеделските производители преди да финализират всички проверки на място, съобщава Европейската комисия.

Втората мярка, приета днес, е за намаляване броя на физическите проверки на място. Държавите от ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. В настоящите изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение да се сведе до минимум физическият контакт между фермерите и инспекторите, извършващи проверките. Общият брой на проверките, които трябва да бъдат извършени, е намален за преобладаващата част от бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 5% на 3% (за директни плащания и мерки за развитие на селските райони). Дерогацията също така предоставя гъвкавост по отношение на сроковете на проверките, за да позволи на държавите-членки да използват най-ефективно ресурсите при спазване на правилата за задържане.

Държавите-членки ще могат да използват алтернативни източници на информация, за да заменят традиционните посещения във фермата. Комисията насърчава използването на нови технологии, например за разширяване на използването на сателитни снимки за проверка на селскостопанската активност на полето или географски маркирани снимки, за да се докаже, че са направени инвестиции. Тази мярка ще помогне да се намали административната тежест и да се избегнат ненужни забавяния при обработката на заявленията за помощ, за да се гарантира, че помощта се изплаща на земеделските стопани в най-кратки срокове.

© 2020 Село - Selo.BG

 • Януш Войчеховски
  09.04.2020 г.
  8083
  Януш Войчеховски призова за максимална гъвкавост в подкрепа на агро-хранителната верига
  Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски е изпратил ново писмо до земеделските министри на ЕС, публикувано на интернет страницата на ЕК. В него, той ги призовава с максимална...
  Виж повече
 • Януш Войчеховски
  19.03.2020 г.
  8618
  Януш Войчеховски: Да подкрепим фермерите, ХВП и търговците в условията на COVID-19!
  Пандемията от коронавирус неминуемо ще доведе до големи трудности в много сектори, включително в селскостопанския и хранително-вкусовата промишленост. Това казва в писмо до министрите на земеделието на ЕС...
  Виж повече
 • Европейска комисия
  17.03.2020 г.
  14538
  ЕК разреши удължаване на срока за кандидатстване по директните плащания 
  Европейската комисия съобщи, че е взела решение държавите-членки да могат да удължат с един месец крайния срок за подаване на заявления по директни плащания и плащания в рамките на програмата за развитието...
  Виж повече
 • Коперник - система за наблюдение на земеделски площи
  21.02.2020 г.
  14899
  Сателитен контрол на площите ще се прилага само за СЕПП в Кампания 2020 
  През 2020 г. България ще е една от шестте държави, които пилотно ще приложи Мониторингова система за сателитно наблюдение на площите. Пилотното прилагане от Кампания 2020 ще бъде на част от територията на...
  Виж повече