Търсене

Почти ⅕  от работещите като самонаети лица в ЕС, са в агросектора. Къде е България?

15.06.2020 г.
591
Почти една пета от работещите като самонаети лица в Европейския съюз са работили в областта на „селското и горското стопанство и рибарството“. Те представляват 19% от общо 18 милиона души на възраст от 20 до 64 години в ЕС, които са били самонаети през 2019 г. Това сочат данни на Евростат, публикувани днес.  Следват работници в „търговия на едро и дребно”, “ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети“ и „професионални, научни и технически дейности“ (по 14%), „строителство“ (11%) и „хуманно здравеопазване и социални дейности “(7%). Къде е България? България следва тенденцията на ЕС и най-значителен е делът на самонаетите лица в селско и горско стопанство и рибарство. От данните става ясно още, че има тенденция на спад на самонаетите лица...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете