Търсене

Постигнато е споразумение за двугодишен преход към новата ОСП

01.07.2020 г.
8849
Съветът на Европа съобщи, че е постигнато общо споразумение с Европейския парламент относно продължаването на подкрепата на европейските земеделски стопани съгласно действащата правна рамка до края на 2022 г., когато новата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще влезе в сила. Преговореният текст беше одобрен от специалния комитет на Съвета по земеделие по-късно същия ден.

Мария Вучкович, министър на земеделието на Хърватия:

“Удължаването на настоящите правила за още две години и до приемането и прилагането на новата ОСП дава така необходимата предсказуемост и сигурност на всички земеделски производители в цяла Европа по време на кризата с covid-19. ЕС ще продължи да финансира Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) и да предоставя подкрепа на европейските фермери чрез директни плащания, като същевременно гарантира плавен преход към следващия период на ОСП”.

Преходът ще позволи непрекъснати плащания към земеделските производители и другите бенефициенти по ОСП. Освен това, в рамките на тези две години, държавите-членки ще имат време да подготвят стратегическите си планове съгласно новото законодателство на ОСП и да планират тяхното прилагане след одобрение от Комисията.

Окончателното приемане на преходния регламент се очаква до края на 2020 г., тъй като той е тясно свързан с многогодишната финансова рамка (МФР), която в момента се договаря.


© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

 • овце
  29.04.2020 г.
  9862
  Националната преходна помощ се запазва за преходния период на ОСП
  По инициатива на България, Комисията по земеделие в Европейския парламент одобри запазването на Националната преходна помощ, съобщи министър Десислава Танева. В края на миналата година, по време на заседание...
  Виж повече
 • ОСП
  29.04.2020 г.
  8535
  Двугодишен преход към новата ОСП е все по-реален
  Двугодишен преход към новата Обща селскостопанска политика изглежда все по-възможен сценарий, след като Комисията по земеделие в Европейския парламент гласува реформираната ОСП да започне от 2023 г....
  Виж повече
 • ЕК
  13.11.2019 г.
  73487
  Евродепутати предлагат 2-годишен преход към новата ОСП
  Предложеният от Еврокомисията регламент за преход от настоящата към новата Обща селскостопанска политика на ЕС предизвика критики от страна на членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент в...
  Виж повече