Търсене

Поне 800 000 сезонни работници в ЕС имат нужда от по-добра защита!

24.06.2020 г.
8404
800 000 души е минималният брой сезонни работници, които се наемат всяка година в Европейския съюз, главно в аграрно-хранителния сектор, но и много други икономически сектори разчитат на работници от други страни ‒здравеопазването и социалните грижи, строителството и транспорта. Такива работници играят важна роля не само по време на кризата, но и могат да имат ключов принос за икономическото възстановяване след пандемията.
 
В много случаи трансграничните работници имат краткосрочни трудови договори, които не им осигуряват сигурност, че ще запазят работните си места, и не предлагат почти никакво социално осигуряване. Тези, които са на временна работа, често живеят съвместно в условия, които правят трудно спазването на дистанция.
 
Въпреки че според европейското законодателство трансграничните работници би трябвало да се третират по същия начин като местните работници, често се регистрират нарушения на техните права по отношение на работното време, условията на живот и стандартите за безопасност на работното място.
 
На 19 юни Европейският парламент прие резолюция за положението на хора, които работят в друга страна от ЕС. В условията на здравна криза те се сблъскват с ограничени възможности за пътуване, несигурно бъдеще и съмнителни мерки за безопасност, съобщават от институцията.
 
Депутатите се обявиха за по-добра защита не само по време на епидемията, но и след нея, и поискаха равни условия на труд и социални права за всички работещи.
 
Европейският парламент настоява за коректно прилагане на съществуващото европейско законодателство и за по-добра координация между държавите в ЕС. Депутатите също така се обявяват за:
 
 • защита на здравето, безопасността и осигуряване на справедливи условия на труд, включително прилично настаняване, като наемът не би трябвало да се включва в заплащането;
 • идентифициране на недостатъците в правната уредба на европейско и национално ниво и евентуални промени;
 • засилване на националните и презграничните проверки на условията на труд;
 • разработване на решения за борба с неправомерни практики с използване на подизпълнители;
 • информиране на работниците за техните права и задължения на език, който те разбират, както и за рисковете и мерките за сигурност
 • постигане на бързо споразумение по правилата за координация на системите за социално осигуряване, по които се водят преговори между европейските институции. Тези правила могат да помогнат в борбата с измами в социалната сфера.
   
Резолюцията приканва държавите членки да премахнат ограниченията за пътуване на трансгранични работници, ако не са го направили още, за да бъде избегнат недостиг на работна сила в ключови сектори./ източник: Европейски парламент

снимка: ЕП


© 2020 Село - Selo.BG
 

 • сезонни работници
  11.06.2020 г.
  8350
  Германия облекчава ограниченията за сезонните работници в земеделието
  Германското правителство намали ограниченията за влизане на сезонни земеделски работници, които бяха въведени за първи път, за предотвратяване на разпространението на коронавирус. От 16 юни до 31...
  Виж повече
 • сезонни работници
  09.04.2020 г.
  8108
  Испания ще позволи на нелегални имигранти да работят на полетата
  Испанското правителство е одобрило указ, който позволява на безработните и нелегалните имигранти да работят като сезонни работници през следващите няколко месеца. Информацията е потвърдена от източници от...
  Виж повече
 • работници
  31.03.2020 г.
  12100
  Франция набира безработни за работа на полето. Българският агробизнес иска същото
  Липсата на работна ръка за следващия селскостопански сезон представлява голямо предизвикателство за много от Западните европейски държави, предвид невъзможността да си осигурят чуждестранни сезонни работници...
  Виж повече
 • заетост в земеделието
  02.08.2019 г.
  10865
  Има сериозна криза за намиране на качествени работници в агросектора
  Проблемът с липсата на работната ръка в селскостопанския сектор се задълбочава с всяка изминала година. Все по-трудно се намират качествени общи работници, но и средни специалисти, алармират земеделците....
  Виж повече