Меню

Помощта за инвестиции в съхранение на плодове и зеленчуци може да продължи

21.11.2019 г.
41404
Схемата за държавна помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция може да бъде пренотифицирана и да се прилага и през 2021 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на семинар на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодни.

Схемата започна да се прилага през тази година по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ и при разработването ѝ са взети предвид всички техни предложения по отношение на допустимите по схемата инвестиционни разходи. Целта на помощта е да се подкрепят земеделските стопани за инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Инвестициите имат за цел подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанството, по-специално чрез намаляване на производствените разходи и подобряване на производството. Нотифицираният максимален бюджет за срока на прилагане 2019-2020 г. е в размер на 7,2 млн. лв. Бюджетът за 2019 г., е половината от определения, т.е. 3, 6 млн. лв.

“Наблюдава се голям интерес по схемата. Към момента подадените проектни предложения са 72 бр., с обща стойност на инвестиционните разходи в размер над 11 млн. лева. Заради големия интерес в сектора към този тип инвестиции ще направим преглед на схемата, като работим в посока пренотифициране за още една година, така че да бъде допустима и през 2021 г. В зависимост от подадените проектни предложения и желаните инвестиции може да бъдат променени и някои от условията по схемата”, заяви Вергиния Кръстева.

Тя обясни, че до момента по схемата са сключени 47 бр. договори за държавна помощ в размер на 3, 2 млн. лева. Срокът за изпълнение на инвестицията за всеки проект е до 9 месеца след датата на сключване на договора, като се очаква до края на 2019 г. да бъдат подадени заявления за изплащане на държавната помощ от около 10 бенефициента.

© 2019 Село - Selo.BG