Меню

Противодействието на престъпността в селата трябва да е с акцент превенция

13.01.2020 г.
12375
Противодействието на престъпността в селата трябва да е с акцент превенция, а не да се пращат сили на полиция, жандармерия и прокуратора винаги след инциденти, като последния в село Галиче.

Заради липсата на специализирана селска полиция в селата, продължава да се увеличава битовата престъпност и инцидентите в селата. Статистиката сочи силен ръст през цялата 2019 на престъпленията в селата.

Една от основните задачи на специализирана селска полиция, би била превенцията на престъпността в селата и създаването на схема за събиране на местно ниво на база данни и профили на криминогенния контингент, паралелно с осъществяване на мониторинг и статистика чрез видео наблюдение и камери с регистратори в бази данни на регистрационни номера.

Припомняме, че от Асоциация на българските села проведоха национална кампания в продължение на 3 години, която целеше инициирането на създаване на специализирана селска полиция, която да подобри средата на сигурност в селата, да опази земеделската реколта и продукция и да намали битовата престъпност и пътните инциденти. Към момента липсва политическа отговорност за подобен род инициатива. Защо?

Причините:
  • централната и местната власт си разменят сфери на влияние чрез финансиране на т.нар. "общински полиции", които доказано са напълно неефективни
  • на много места общините не са готови за публично частни партньорства с работещи частни охранителни фирми в концепцията за специализирана "селска полиция",  в случай, че не е изцяло държавна
  • замразени промени в закона за опазване на реколтата
  • липса на стратегически подход за устойчиво развитие на регионите

„Във всичките 33 региона, в които проведохме срещи, имаме подкрепа за създаването на селска полиция както от земеделците, така и от кметовете на села. Темата е много сложна. Затова ще поканим представители от Румъния, където от години функционира селска полиция, да споделят своя опит - как се финансира и как функционира", каза Борислав Борисов, председател на Асоциация на българските села (АБС).

По думите му след проучвания са установили, че тази полиция може да бъде под формата на публично-частно партньорство, което е най-евтиният вариант за бюджета на държавата. По този начин могат да се използват охранителните структури по села.

„Не изключваме и възможността да бъде изцяло държавна структура или изцяло частна. Едно е сигурно селска полиция трябва да има. Тя би гарантирала както реколтата на фермерите, така и имуществото на хората, които са в селата, както и ще спомогне за намаляването на пътните инциденти по пътищата в селата. Над 65% от тежките катастрофи стават край селата", добави Борислав Борисов.

Колко би струвало създаването на специализирана и работеща Селска полиция?
В селата и селските райони живее 55% от населението на България.В селата и селските райони годишно се акумулира около 10 млрд. лева Брутен вътрешен продукт (БВП).От тези 10 млрд лева около 7,5 - 8 млрд. лева са от селското стопанство, а останалите са от неземеделски дейности, включително и от туризъм. И вече на база тези значителни суми, които влизат в икономиката от различни дейности в селските райони, да се вземе под внимание сумата, която трябва да се инвестира в осигуряване на добра среда на сигурност. Минимумът, долната бариера е 32 милиона лева годишно за охрана на около 2000 села в България, което включва заплати на нови служители, осигуровки, обучение, както и закупуването на специализирани автомобили и тяхното и тяхното оборудване.

В България има общо 5 047 села, от тях 700-750 са силно обезлюдени и на практика за тях няма нужда от постоянна охрана, но около 2000 са "живите" села в България, където пък през последните години има много млади хора, които инвестират в земеделие, в услуги, в туризъм и те наистина трябва да получат една гаранция от държавата, че няма да имат проблеми по отношение на сигурността. Около тези 2000 села има още около 20% в междинно състояние, които също могат да бъдат обект на охрана, но пак казвам тези 32 милиона лева годишният минимум, който съотнесен към общия БВП на икономиката, са едва 0.027- 0.030%, а тези пари, съотнесени към БВП, който само селското стопанство генерира, са едва 0.03%.


 

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете