Меню

Подготвя се нова стратегия за хуманно отношение към животните

16.12.2019 г.
5591
Днес Съветът на Европа прие заключения относно хуманното отношение към животните, съобщават от пресцентъра на институцията. 

В заключенията се изтъква значението на хуманното отношение към животните като неразделна част от устойчивото животновъдство. В тях се признава необходимостта от по-нататъшно актуализиране на действащото законодателство, по-специално в области като транспортирането на животни на дълги разстояния, хуманното отношение към добитъка на възраст над 6 месеца, кучетата и котките, отглеждани в контекста на стопанска дейност, и клането на животни, с цел адаптирането му към най-новите научни и технически достижения.

Съветът приканва Европейската комисия да разработи нова стратегия на ЕС за защита и хуманно отношение към животните, въз основа на поуките, извлечени от стратегията за периода 2012—2015 г. Освен това Съветът насърчава Комисията и държавите членки да инициират комуникационни и образователни дейности за обществеността относно съществената роля на доброто равнище на хуманно отношение към животните за насърчаването на здравето на животните, продоволствената сигурност и устойчивостта на сектора на селскостопанските и хранителните продукти.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

  farm to fork
  11.12.2019 г.
  5519
  Стратегията „От фермата до трапезата“ се фокусира в производството на чиста храна
  Новата Европейска комисия представя своята инициатива  „Зелената сделка на ЕС“ /European Green Deal/, а заедно с това и Стратегията Farm to Fork - „От фермата до трапезата“ за трансформация на хранителните...
  Виж повече
  ЕК
  10.12.2019 г.
  5028
  Подготвят Европейска стратегия за по-малко вредна химия в селското стопанство
  Европейската комисия (ЕК) ще работи за приемане на стратегия за устойчиво използване на химични вещества, заедно със съответни правила до 2021. Също така ще се преразгледа цялото съществуващо законодателство...
  Виж повече