Меню

Подготвени ли сте за бъдещето, когато ще трябва да намалим азотното торене?

12.02.2021 г.
10973
Следвайки тенденцията за ограничаване на азотното торене в световен мащаб, фирма Меди плюс Р ООД представи на родния пазар Нутрибио N – един изцяло биологичен продукт, отговарящ на промените на пазара и нуждата от природо съобразни решения.

Въпросът, на който търсим отговор е дали има алтернатива на торенето с изкуствени торове. Отговорът е ясен - Нутрибио N - прахообразен азот (N) фиксиращ микробиален тор, който насърчава растежа на растенията и подобрява използването на хранителните вещества. Бактериите в продукта са живи в продължение на 4 години поради иновативната технология за сушенето им, прилагана от испанската фирма производител. Това определя и дългия срок на годност на продукта, което е важно преимущество. Чрез механизма на сушене бактериите остават в покой и тяхното активиране става при наличие на подходящи условия: влага и температура над 10 градуса. Действието на Нутрибио N се дължи на уникалния щам на бактериите: „CERES Azotobacter salinestris”, който го отличава от сродни продукти на пазара.
Както хората приемат пробиотици за подобряване на здравето си, така и растенията имат необходимост от пробиотици за подобряване на развитието си. Пробиотиците в Нутрибио N колонизират корените на растенията и създават биофилм, подобрявайки микробиома на ризосферата, който намалява под действието на различни препарати за растителна защита, затова има нужда от стимулиране. Бактериите проникват в растението и радикално го колонизират.

Нутрибио N съдържа живи микроорганизми, които се прилагат на семена, повърхността на растенията или почвата и колонизират ризосферата и вътрешността на растението и стимулират растежа чрез увеличаване на достъпа или наличността на основни хранителни елементи до растението. Механизмът на действие включва внос на хранителни вещества, фиксация на азот (N), разтваряне на P и K, транспортиране на желязо (Fe) до растението.

Основната и най-важната функция на продукта Нутрибио N е намаляването на дозата на азотно торене с до 35% и увеличаването на реколтата с до 10%.


Екипът на Меди плюс Р препоръчва комбинация между Нутрибио N и природния биостимулант АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС за постигане на по-добри резултати, защото опитите доказват как АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС ускорява процеса по размножаване на бактериите с до 80%, т.е. прави пробиотика още по-ефективен.Синергичният ефект от употребата на двата продукта даде отлични резултати при пшеница в проведен опит в ИРГР в Садово.Изведените варианти са три: контрола с торене с амониева селитра 30 кг/дка и добив 456 кг/дка; втори вариант с двойна доза амониева селитра 60 кг/дка и добив 620 кг/дка и трети вариант, при който е направено азотно торене с 30 кг/дка амониева селитра и заедно с хербицид са внесени Нутрибио N в доза 3 г/дка и АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка.При третия вариант добивът е в размер на 766,60 кг/дка и се отчита увеличение от 68% спрямо първата контрола.

Много добри резултати се отчитат и от проведения опит в царевица. При контролата с азотно торене с амониева селитра 40 кг/дка отчетеният добив е 650 кг/дка. Контролата е сравнена с вариант, при който азотното торене е намалено на 30 кг/дка. Извършено е първо пръскане с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка и второ пръскане в комбинация между АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка и Нутрибио N в доза 5 г/дка. Добивът е в размер на 910 кг/дка. Увеличението спрямо контролата е 40%.Чрез приложението на Нутрибио N и АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС се спестява последното торене на пшеница и царевица, което има икономическа и екологична полза.

Нутрибио N е естествен микробиален тор от ново поколение, последващ етап от търсенето на напредък и устойчивост на добива. С Нутрибио N правите революция в торенето: нова крачка напред в историята на храненето на растенията, базирано на изследователската работа на много поколения учени и обогатено от последните достижения на микробиологията.50 г Нутрибио N се равняват на 300 кг амониев нитрат.

Дози и начин на приложение: Нутрибио N може да се прилага в комбинация с препарати за растителна защита. Доза на приложение:
  • 2,5 – 5 г/дка при полски култури:
  • при пшеница приложението е комбинирано с пролетно третиране с хербицид;
  • при царевица приложението е комбинирано с първото третиране с листен хербицид;
  • 2,5 – 7,5 г/дка при зеленчукови култури;
  • 2,5 – 12,5 г/дка при овощни дървета.
  • 50 г от продукта се разтварят в 10 л вода и след това се добавят в пръскачката. Нутрибио N е съвместим с най-често използваните торове и агрохимикали и има сертификат за органично земеделие.

За повече информация: https://www.mediplusr.com/nutribio-n/