Търсене

Пасища и мери от ДПФ се дават под наем средно по 7-8 лв./декар

12.12.2018 г.
166
Пасища и мери от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в региона на Южна България и по-специално - Област Стара Загора се отдават под наем средно по 7-8 лв./декар, сочи справка на АгроКлуб.БГ в последните проведени търгове. Договорите за отдаване на земеделски площи от ДПФ в общините Мъглиж и Чирпан, реализирани чрез таен търг от страна на Областната дирекция "Земеделие" в Стара Загора, включват площи с размер до 136 декара на парцел, като повечето парцели са средно по около 50 дка. Земеделските земи от ДПФ се предоставят за ползване под наем и аренда чрез търг съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ). Към 2017 г. общият размер на предоставените под наем или аренда...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари