Търсене

Очаква се спад в пазара на царевица - реколта 2020

24.05.2020 г.
9751
Очаква се спад в пазара на царевица - реколта 2020. Намалението за България ще е както по отношение на реколтирани площи, заради сушата и слабото развитие на засетите землища с царевица в повечето региони, така и по отношение на експортната реализация.

Слабият спад в износа на царевица ще е сигурен и ще се дължи, според експерти в бранша, на по-малкото търсене за производство на фуражи, поради свитото търсене от страна на хотелите и ресторантите по целия свят, заради пандемията от коронавирус - COVID 19 и ограниченията в туризма.

 Реколтата от царевица в световен мащаб се очаква да спадне за 2019/2020 - до 1,108 милиона тона, в сравнение с  1,124 милиона тона за 2018-2019г.

Кои са основните играчи в търговията с царевица?
* посочените данни са в хиляди тона:
На първо място е САЩ, с обем от 366 млн. 287 000 тона:


Кои държави изнасят най-много царевица и защо царевицата от България влиза към тази от Румъния?
Класацията се променя леко, когато става въпрос за износа на царевица: страните, които изнасят най-много са САЩ, Аржентина, Бразилия и Украйна. И в този случай четирите страни в горната част на списъка представляват над 2/3 от световния пазар, като износът възлиза на близо 25 милиарда долара.

По отношение на износа европейските страни играятдоминираща роля: Украйна, Франция, Румъния, Русия и Унгария също са сред първите 10. Класирането е попълнено от две страни, които вече присъстват в списъка на основните производители: Южна Африка и Канада.

Важно е да се каже, че заради консолидираните доставки на царевица от черноморския басейн, количествата експортирани от България не се отчитат коректно, понеже се добавят към големи кораби, които тръгват от Румъния.Кои страни внасят най-много царевица?
Статистиката се променя драстично, когато става дума за внос на царевица. Още веднъж според данните за 2019 г. страните, които закупуват най-много царевица като цяло, са Япония, Мексико, Корея, Виетнам и Иран, следвани от Испания, Египет, Холандия, Италия и Колумбия.