Меню

Очаква се скоро ЕК да инициира одитна оценка на ПРСР и да изиска ъпгрейд на системите в ДФЗ

През октомври месец се очаква прием по линия на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, документите по който ще се приемат според запознати до края на месец ноември. Одобрените бенефициети могат да получат до левовата равностойност на 25 000 евро субсидия.

По подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ следва да бъде обявена процедура през настоящия месец, а крайният срок за кандидатстване да е през октомври. Все още няма публикувани насоки за кандидатстване по нея.

Според индикативния график на Министерството на земеделието, от края на септември – началото на октомври е времевият диапозон за кандидатстване по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“.

Междувременно Европейската комисия алармира, че трябва да се извърши одитна оценка на приложението на ПРСР в България, тъй като за 2021-а година няма извършена оценка. 

Едно от изискванията на ЕК е да бъде ъпгрейдната онлайн платформата към ДФЗ - Разплащателна агенция и ИСУН, за да може да се следи в реално време документацията, подадените проекти, усвоените пари и оставащите бюджети.

Според някои аграрни експерти, при надграждането на системата трябва да се създаде база данни със съхранение на всички данни за търсене и логване, персонално от страна на всеки служител, включително по номер на УРН, номер на проекти и други данни на бенефициентите. По този начин може да се проследява намеса на определени служители и корупционни практики за определени проекти.