Меню

Официално: 17% от билките и подправките са менте. Най-вече риган, пипер и шафран

29.11.2021 г.
10164
Европейската комисия публикува резултатите от първия координиран план за контрол върху автентичността на билките и подправките, стартиран от Генерална дирекция за здраве и безопасност на храните.

То е извършено от 21 държави-членки на ЕС, Швейцария и Норвегия, с техническата подкрепа на Съвместния изследователски център, който е извършил близо 10 000 анализа. Планът е най-голямото изследване досега за автентичността на кулинарните билки и подправки по отношение на участващите страни и анализираните проби (от 1885 г. насам).

ЕС – голям вносител на подправки; Гражданите на ЕС – загрижени за тяхната автентичност
ЕС произвежда около 100 000 тона билки и подправки годишно и внася годишно над три пъти това количество, предимно подправки, от Азия, Африка, Латинска Америка и Карибите. През 2019 г. държавите-членки на ЕС са внесли 379 000 тона подправки от страни извън ЕС.

61% от европейците, отговорили на Специален Евробарометър за 2020 г., са загрижени да не бъдат подведени относно истинските качества на храната, докато 55% са загрижени за рисковете, които тя може да представлява за тяхното здраве. Четирима от всеки десет европейци посочват, че искат да бъдат толкова уверени в храните, внесени в ЕС, колкото и тези, произведени в ЕС (40%).

Координиран план за контрол за идентифициране на обхвата на измамите на европейския пазар
В опит да се справи с евентуални злоупотреби, Европейската комисия създаде този координиран контрол с цел да направи инвентаризация на обхвата и размера на несъответствията и на незаконните практики при маркетинга на билки и подправки на европейския пазар.

Проучването показа, че 17% от анализираните билки и подправки са подозрителни за фалшифициране, като веригата за доставка на риган е най-уязвима – половината от пробите са подозрителни за фалшифициране, предимно с листа от маслина, следвани от 17% от пробите за пипер, 14% за кимион, 11% за куркума, 11% за шафран и 6% за червен пипер/лют.

Възможни са няколко манипулации в рамките на сложната верига за доставки
Измамни манипулации могат да се случат на всеки етап от процеса, от производството, доставката, обработката и т.н., докато продуктът достигне до пазара. Сред най-честите манипулации са:
  • съставки, добавки, оцветители или други съставки, които не са одобрени за употреба в храни и/или билки и подправки;
  • съставки, добавки, багрила или всяка друга съставка, одобрена за употреба в храни, но незаконосъобразно недекларирана или посочена във форма, която може да подведе клиента;
  • подправки или билки, чиито ценни съставки са пропуснати или премахнати, които подвеждат клиента (например изразходвани и частично изразходвани подправки и билки, обезмаслен материал, обезмаслен материал);
  • различна част от едно и също ботаническо растение, а не тази, декларирана до степен, че това подвежда клиента;
  • технически избегнати количества части от други ботанически растения, различни от декларираното.

Повечето подозрителни проби, идентифицирани от проучването, съдържат недеклариран растителен материал; в 2% от анализираните проби от подправки са открити неразрешени багрила. Една проба съдържа високо ниво на оловен хромат.

Органите за инспекция на храните могат да се възползват от резултатите от това проучване, което им позволява да насочват по-добре дейностите по контрол за борба с измамите с храни и възпирането на измамни практики в полза на честния бизнес и европейските потребители.