Търсене

Официални данни за реколта 2020 - Закъсняваща жътва и рекордно ниски добиви!

05.07.2020 г.
14436
* на снимката - пшеница - изключение от масовото състояние на посевите, агро блок в полупланински район до Велико Търново, който не е пострадал силно от сушата - снимка от 04/07/2020г..

време за четене: 1.5 минути

Жътвата в цяла България е в ход при отчитане на изключително ниски добиви от пшеница и ечемик, след продължителната суша в поредица от 2 години, зимните слани и измръзвания на много места и падналите обилни валежи седмица преди нормалните срокове за жътва.

Според официалните данни на Министерството на земеделието (МЗХГ), жътва 2020 се движи със сериозно закъснение спрямо миналата година, а добивите са значително по-ниски. Оперативните данни на аграрното ведомство са статистически обработени към миналата седмица, но ясно показват проблемите с жътва и реколта 2020.По оперативни данни, към 25.06.2020 г. са прибрани 55,6 хил. тона пшеница, 118 хил. тона ечемик, 575 тона маслодайна рапица и 150 тона тритикале. На този ранен етап се наблюдава изоставане на реколтираните площи с основните есенници спрямо година порано, обяснимо с климатичните условия. Зърнопроизводителите очакват въпреки лошата реколта от пшеница и ечемик известно компенсиране с добивите от маслодаен слънчоглед и царевица, тъй като падналите в края на Юни дъждове се отразиха благоприятно на тези две култури. Освен това, по официални данни на МЗХГ, площите с царевица и слънчоглед тази година са увеличени в сравнение с 2019 г. със съответно +28.6% за царевицата и 10.8% за маслодайния слънчоглед.

Износът на  пшеница, ечемик и рапица от пристанище Варна е както следва:Износът на царевица и слънчоглед от миналогодишната реколта е съответно;
 

 • Жътва 2020
  02.07.2020 г.
  23921
  Жътва 2020: Над 80% от фермерите отчитат слаби добиви, a ЕК очаква отлична реколта в България!
  © Село | на снимката: жътва 2020 - Зърнопроизводители прибират реколта от блок с пшеница, близо до Разград ; Юли 2020 време за четене: 2 минути Жътва 2020 върви в пълен ход в цяла България....
  Виж повече