Меню

От днес започва прием на проекти по мярката за лозарство и винарство

06.07.2020 г.
1466
От днес до 10-ти юли 2020 г. в Държавен фонд "Земеделие" ( ДФЗ) ще се проведе втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. Приемът е целеви само за кандидати, които ще искат авансово плащане до 15 октомври 2020 г.

Финансовият бюджет за втория прием по мярката за инвестиции в лозаро-винарски предприятия за 2020 г. е в размер на над 14,3 млн. лв., за финансова 2021 г. – над 14,7 млн. лв., а за финансова 2022 г. – над 11,5 млн.лв. Запазват се изискванията максималната стойност на един проект да не надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на програмата 2019-2023 г. за един кандидат да е 2 000 000 евро.

Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 50 % финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 млн. евро и по-малко от 750 служители – до 25 %, а големите предприятия с оборот над 200 млн. евро и над 750 служители – до 15 %. Останалата част от разходите по инвестициите ще бъде за сметка на кандидатите.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете