Търсене

Отпускат 500 000 лева de minimis за унищожена реколта от диви животни

31.03.2020 г.
8236
500 000 лв. помощ de minimis ще получат стопаните за щети, нанесени от диви животни в земеделските площи през 2020 г. Средствата се отпускат с решение на Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие. 

Помощта се предоставя за справяне с последствията от нападения от дива свиня на площи със земеделски култури на територията на цялата страна, както и за щети, нанесени от благороден елен в областите Варна, Русе, Шумен, Разград и Търговище. 

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за нанесени щети по земеделски култури. Максималният интензитет на помощта е до 100% от производствените разходи за отглеждане на унищожената култура. 

От Фонд Земеделие съобщават, че предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.


© 2020 Агро Клуб - Selo.bg


 

 • агнета
  30.03.2020 г.
  10064
  Кланици ще получат de minimis, за да изкупуват български агнета от малки ферми
  Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане до 3 500 000 лв. помощ de minimis на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и  реализация на месо от дребни...
  Виж повече