Търсене

Открити са приеми по още две мерки на Рибарската програма за близо 2 млн. лв.

26.03.2020 г.
8101
Приеми по още две мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020) за близо 2 млн. лв. са открити в сряда, съобщи Земеделското министерство. Започват процедурите по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ и мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“. 

Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ дава възможност за провеждане на кампании за събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди в морската вода. Общият размер на финансова помощ по процедурата е 1 446 811 лв. Максималният размер за един проект е 200 хил. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения e 24 юни 2020 г.

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ има за цел опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и екосистемите. Прилагането й е насочено към подобряване на конкурентоспособността на предприятията в сектора, както и към дребномащабния крайбрежен флот. Бюджетът по процедурата е 439 435.70 лв. Минималният размер на един проект е  3 хил. лв., а максималният - 146 687 лв. Крайният срок за подаването на проектни предложения е 26 юни 2020 г.

Подаването на проекти се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

 • миди
  20.03.2020 г.
  8079
  Отворени са 4 мерки за прием от Програмата за морско дело и рибарство
  Тази седмица стартираха приеми по 4 мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020) за 958 507 лева. В четвъртък се откиха две от процедурите - по мярка 1.2 „Здраве и безопасност“...
  Виж повече
 • Рибарска програма
  12.02.2020 г.
  8158
  Допълнителен бюджет по най-атрактивните мерки от Рибарската програма
  С над 15 млн. лв. ще бъде увеличен бюджетът по 5 мерки от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). , към които има засилен интерес от бенефициентите. Това заяви заместник-министърът на...
  Виж повече