Меню

Оранжерийните производители със 100% компенсации за борба с Tuta absoluta

08.10.2019 г.
91768

Оранжерийните производители ще получат 100% компенсации за борба с вредителите по доматите. Финансирането, одобрено от Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие е в размер на 500 хил. лева. Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. 

Подпомагането има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на субсидирането ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, нf не може да надхвърля сумата от 2500 лв./хектар с ДДС.

Право на финансова подкрепа имат малки и средни предприятия - земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0.1 хектара). Градинарите трябва да представят декларация за наличие на доматен молец в парниците си, както и предписания от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) за унищожаване на вредителя. Предстои изготвяне и утвърждаване на указания за прилагане на държавната помощ.