Търсене

ОЛАФ отчете заловени 1.2 млн.литра контрабандно вино, вкл. и от България

23.07.2020 г.
8397
Европейската служба за борба с измамите - ОЛАФ (OLAF), отчете заловени 1.2 млн.литра контрабандно вино, вкл. и от България. Съвместната акция с Европол е част от операцията OPSON, насочена към трафика на фалшиви вина и алкохолни напитки.

OLAF координира дейностите на 17 държави от ЕС и две държави извън ЕС: Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Норвегия и Великобритания. В резултат на операцията митническите и полицейските власти в страните са иззели 1,2 милиона литра алкохолни напитки, като най-голямото количество е вино.

Генералният директор на OLAF Виле Итала заяви:

„Продажбите на незаконни и фалшифицирани вина не само подкопават законните интереси на бизнеса на европейските компании, но също така излагат на риск работните места, водят до значителни загуби в публичните приходи от данъци и мита, измамват потребителите и застрашават тяхната безопасност. Защитата на гражданите от вредата, която могат да нанесат тези незаконни продукти, е ключова част от работата на OLAF и затова с радост участвахме в тази важна операция. Успехът на OPSON ясно показва предимствата на OLAF да работи съвместно с Европол, националните митнически и полицейски органи. "


Това е деветата съвместна операция между Европол-Интерпол OPSON, насочена към фалшиви и нестандартни храни и напитки, измами с храни и икономически мотивирани измамни схеми. Операцията е проведена по целия свят от декември 2019 г. до юни 2020 г.

Очаква се следвщата масирана акция да е в сферата на нелегалната търговия с препарати за растителна защита и пестициди, основно внос от Китай и Турция. Обект на разследване ще са както търговски компании, така и предприятия.